Thứ ba,  30/11/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại Đình Lập

LSO-Sáng nay (6/3), đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tại huyện Đình Lập.


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác
kiểm tra thực tế tại xã Bắc Lãng

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện, UBND huyện ban hành Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

Qua đó, đến nay các lĩnh vực kinh tế – xã hội đạt được kết quả tích cực, trong đó lĩnh vực sản xuất đông – xuân 2018 – 2019, đã làm đất được 500 ha, trồng ngô được 100 ha, trồng rau các loại 20 ha; công tác trồng rừng được chú trọng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 4,2 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán tỉnh giao. Công tác an sinh xã hội, văn hóa – xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong xây dựng nông thôn mới, hết năm 2018, bình quân đạt 12,6 tiêu chí/xã; năm 2019, huyện phấn đấu xã Bắc Lãng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với xã Bắc Lãng, trong 2 tháng đầu năm, UBND xã triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên và đạt được kết quả tích cực. Đến nay, gieo mạ được gần 30 ha, trồng ngô đạt 92,5% kế hoạch; chăn nuôi không có dịch bệnh xảy ra; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 26 triệu đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt 11 tiêu chí, năm 2019  phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí còn lại và đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, các chương trình mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

UBND huyện kiến nghị tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí thanh toán xây phòng học mầm non điểm trường Khe Pặn; bố trí kinh phí cho quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với dự án rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Huyện Đình Lập tiếp thu ý kiến của các sở, ngành để đưa vào công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 đạt hiệu quả. Đồng thời quan tâm phân bổ các nguồn vốn; phát huy tiềm năng thế mạnh của huyện, tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội; phấn đấu tăng thu ngân sách vượt kế hoạch.

Trong xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo huyện, xã cần quyết tâm hơn nữa, có kế hoạch xét duyệt từng kế hoạch, từng tiêu chí cụ thể; các tiêu chí đạt được phải thực chất. Cùng với đó, quan tâm quản lý, quy hoạch đô thị; tập trung giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tranh chấp trong nhân dân, nhất là tranh chấp về đất rừng; thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ, kỷ luật kỷ cương hành chính. Đối với các kiến nghị của huyện, xã, đồng chí giao các sở, ngành xem xét, hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ…

ĐỖ HOẠT