Thứ tư,  08/12/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại Hữu Lũng, Chi Lăng

LSO-Hôm nay (6/3), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại Hữu Lũng và Chi Lăng.

* Tại huyện Hữu Lũng, theo báo cáo của UBND huyện, thực hiện Quyết định số 2526/QĐ-UBND  ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh, huyện Hữu Lũng đã ban hành các quyết định và tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đến
kiểm tra thực tế địa điểm xây dựng một số công trình hạ tầng trên địa bàn
xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng

Trong 2 tháng đầu năm 2019, toàn huyện làm đất gieo trồng ước khoảng 2.000 ha, diện tích đổ ải 500 ha; đến nay đã cấy được 100 ha; 26/26 xã, thị trấn ra quân làm thuỷ lợi, đường giao thông nông thôn; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 23,6 tỷ đồng, đạt 17,5% dự toán tỉnh giao, bằng 109,8% so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đối với xã Cai Kinh, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 hiện nay đã đạt được 12/19 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, lãnh đạo huyện Hữu Lũng, xã Cai Kinh đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể để huyện, xã triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra
tại huyện Hữu Lũng

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp; tập trung phòng chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng NTM đảm bảo cả điểm và diện, phân bổ nguồn lực phù hợp.

Bên cạnh đó, huyện cần quan tâm thu hút nguồn lực đầu tư; tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm; làm tốt công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn… Đối với xã Cai Kinh cần tích cực phối hợp với cơ quan liên quan để chuẩn bị khởi công các dự án xây dựng; tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đẩy mạnh chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất; quan tâm giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân; chủ động hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình thẩm định các tiêu chí đã đạt.

* Tại huyện Chi Lăng, triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, huyện đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ. Đến nay, nhiều nhiệm vụ đã được thực hiện đạt kết quả tích cực. Toàn huyện đã làm đất được 2.000 ha và gieo trồng các loại cây ước đạt 1.574 ha; các xã, thị trấn đã tập trung ra quân đầu xuân làm giao thông, thuỷ lợi; thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2019 được 9,2 tỷ đồng, đạt 19,9% dự toán tỉnh giao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác
kiểm tra thực tế tại Trường Trung học cơ sở xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng

Xã Gia Lộc (xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019) đến nay đã đạt 12/19 tiêu chí; xã Chi Lăng (xã điểm xây dựng xã NTM nâng cao) tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra
tại huyện Chi Lăng

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thời gian tới, huyện rà soát, phân bổ giao dự toán các nguồn kinh phí chưa thực hiện giao; đẩy mạnh công tác chuẩn bị đầu tư; phát huy thế mạnh cây trồng chủ lực; tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng NTM, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và xã NTM nâng cao; đẩy mạnh thu ngân sách; tập trung giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính…

Đối với xã Gia Lộc cần rà soát các nội dung của 7 tiêu chí chưa đạt để xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; phối hợp chuẩn bị khởi công các công trình vào đầu quý II/2019; quan tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí khó như tiêu chí môi trường… Đối với xã Chi Lăng cần quan tâm tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tiêu chí; quan tâm tiêu chí về sản xuất, môi trường; chú ý đến yếu tố phát triển bền vững.

TÂN AN