Thứ bảy,  04/12/2021

Công ty Điện lực Lạng Sơn tập trung xã điểm

(LSO) – Những năm qua, cùng với thực hiện các tiêu chí về sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng nông thôn mới luôn được Công ty Điện lực Lạng Sơn  đặc biệt quan tâm. Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, để đạt được mục tiêu đó, cùng với các tiêu chí khác, tiêu chí số 4 (tiêu chí điện) được công ty tập trung thực hiện.

Năm 2019, xã Tân Thành (huyện Cao Lộc) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí, còn 9 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí về điện. Để hoàn thành tiêu chí này, Điện lực thành phố Lạng Sơn (phụ trách địa bàn huyện Cao Lộc) đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình lưới điện, xác định các hạng mục cần đầu tư để đạt chuẩn.

Theo đó, toàn xã có 40 km đường dây hạ thế, nhưng còn 7,8 km chưa đạt chuẩn. Về tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn, hiện toàn xã có 100% số hộ được sử dụng điện, tuy nhiên chưa được sử dụng an toàn từ các nguồn nên chưa đạt chuẩn theo tiêu chí số 4 trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, nhân viên Điện lực Đình Lập lắp đặt cột bê tông, kéo mới lưới điện trên địa bàn xã Đình Lập, huyện Đình Lập

Ông Vũ Đình Toản, Phó Giám đốc Điện lực thành phố cho biết: Ngay từ cuối năm 2018, Điện lực thành phố đã đăng ký danh mục đầu tư sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên cho năm 2019. Hiện nay, điện lực đã xây dựng kế hoạch cải tạo hệ thống lưới điện cho xã Tân Thành. Ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn, đơn vị sẽ ưu tiên tập trung cải tạo, sửa chữa, làm mới hệ thống lưới điện nhằm đạt chuẩn tiêu chí số 4 trên địa bàn xã Tân Thành trong tháng 10/2019. Qua đó, góp phần đưa xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

Không chỉ điện lực thành phố, các điện lực thuộc Công ty Điện lực đều đã và đang có những biện pháp để đảm bảo thực hiện đạt chuẩn tiêu chí số 4 cho các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019. Tại Điện lực Chi Lăng, ông Hoàng Mạnh Lâm, Giám đốc Điện lực cho biết: Năm 2019, huyện Chi Lăng phấn đấu đưa xã Gia Lộc đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, đơn vị đã khảo sát lưới điện, xác định danh mục cần sửa chữa, đầu tư. Qua đó, sau khi được phân bổ nguồn vốn, đơn vị sẽ triển khai đầu tư xây dựng 0,1 km đường dây trung thế, 1 trạm biến áp 180 kVA, 0,1 km đường dây hạ thế; sửa chữa thường xuyên gần 5 km đường dây hạ thế. Phấn đấu đưa xã Gia Lộc đạt chuẩn tiêu chí số 4 vào tháng 9/2019.

Năm 2019, tỉnh phấn đấu có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với sự chủ động trong đầu tư cải tạo, sửa chữa hệ thống điện trên địa bàn các xã giai đoạn 2016 – 2020, nên trong 12 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, hiện đã có 8 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4; 4 xã chưa đạt gồm: Gia Lộc (Chi Lăng), Tân Thành (Cao Lộc), Tân Việt (Văn Lãng), Hùng Sơn (Tràng Định).

Ông Phạm Ngọc Việt, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Trong 4 xã chưa đạt tiêu chí số 4, có 2 xã (Tân Thành, Gia Lộc) do công ty làm chủ đầu tư. Hiện các xã đều đã khảo sát danh mục đầu tư và sẽ được triển khai trong thời gian tới. Qua đó, phấn đấu chậm nhất đến tháng 11/2019, các xã đều đạt tiêu chí số 4.

Những năm qua, với sự chủ động các giải pháp xây dựng nông thôn mới, công ty phối hợp với các cấp, ngành tập trung nguồn lực, đầu tư, sửa chữa, làm mới các công trình điện. Vì vậy, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đều được công ty, các điện lực trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành tiêu chí số 4. Năm 2018, bằng các nguồn vốn khác nhau, ngành điện cải tạo được 209,72 km lưới điện hạ áp nông thôn (trong đó, sửa chữa lớn được 136,8 km; sửa chữa thường xuyên được 72,97 km). Qua đó, năm 2018, các xã phấn đấu đạt chuẩn đều hoàn thành tiêu chí số 4, nâng tổng số xã đạt chuẩn tiêu chí 4 trên địa bàn tỉnh lên 114/207 xã.

ĐỖ HOẠT