Thứ ba,  30/11/2021

Thu ngân sách ở Văn Quan: Chủ động từ đầu năm

(LSO) – Việc chủ động, tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ ngay từ đầu năm đã  giúp công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Quan đạt được kết quả tích cực.

Năm 2018, tổng thu ngân sách huyện Văn Quan được gần 24 tỷ đồng, đạt 127,77% dự toán tỉnh giao. Trong đó, nổi bật thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 112% dự toán và bằng 142,8% so với năm 2017. Mặc dù tổng thu tăng không nhiều như một số địa bàn khác song với một huyện còn gặp nhiều khó khăn như Văn Quan, kết quả thu đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của huyện trong chỉ đạo, triển khai thực hiện thu ngân sách.

Năm 2019, dự toán thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Quan được tỉnh giao là 19,2 tỷ đồng, huyện phấn đấu thu 21,2 tỷ đồng. Đây là số dự toán được giao khá cao, ví dụ như cách đây 5 năm, dự toán thu của huyện mới giao là 7 tỷ đồng; năm 2016 là 12,5 tỷ đồng. Số thu giao tăng song các nguồn thu chính trên địa bàn không phát sinh nhiều. Chính vì vậy, để đảm bảo kế hoạch thu ngân sách đề ra, Chi cục Thuế huyện, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tập trung thu, chống thất thu ngân sách.

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Văn Quan rà soát các nội dung liên quan đến công tác thu ngân sách trên địa bàn

Ông Ngô Văn Vượng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế huyện Văn Quan cho biết: Để đảm bảo tiến độ dự toán thu ngân sách năm 2019 được giao, ngay từ cuối năm 2018 cũng như những tháng đầu năm 2019, Chi cục đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến chính sách thuế bằng các hình thức như: tuyên truyền lưu động tại các khu vực trung tâm, chợ; tổ chức gặp mặt, đối thoại chính sách thuế với người nộp thuế tại cơ quan thuế; phối hợp tuyên truyền, đôn đốc tại trụ sở người nộp thuế. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã chủ động rà soát, lập bộ hộ khoán để chủ động trong công tác quản lý thu; gửi công văn tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện việc nộp thuế…

Cùng với sự chủ động từ cơ quan thuế, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước huyện cũng đã nhanh chóng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách. Đặc biệt là công tác chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong quản lý thu, chống thất thu thuế ở một số lĩnh vực như: xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải và thu gom nông, lâm sản. Việc chỉ đạo, tăng cường phối hợp giữa cơ quan thuế với các đơn vị liên quan đã góp phần vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, chống thất thu trên địa bàn.

Từ sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện, sự chủ động của cơ quan thuế trong triển khai biện pháp quản lý thu, kết quả thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Quan đã có những tín hiệu tích cực. Cụ thể qua 2 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách được trên 3,7 tỷ đồng, đạt 19,5% dự toán tỉnh giao. Trong đó, một số khoản thu đạt khá so với dự toán như: lệ phí môn bài đạt 97,17% dự toán; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt gần 30% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt trên 22% dự toán… Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành trên địa bàn, huyện Văn Quan đang thể hiện quyết tâm, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán giao.

TÂN AN