Thứ bảy,  27/11/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc tại Cục Thuế

LSO-Sáng nay (12/3), đoàn công tác của UBND tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, làm việc với Cục Thuế tỉnh về công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019 và công tác quản lý hoá đơn, chứng từ trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận
tại buổi làm việc

Thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên, Cục Thuế đã triển khai dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị, đồng thời tổ chức kiểm tra tình hình triển khai dự toán tại các chi cục thuế.

Qua 2 tháng đầu năm, tổng thu nội địa được 524,2 tỷ đồng, đạt 24,7% so với dự toán pháp lệnh, đạt 19,8% so với dự toán UBND tỉnh, bằng 123,1% so với cùng kỳ. Trong đó, một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm trước như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 12%; thuế thu nhập cá nhân tăng 51,7%; lệ phí trước bạ tăng 18,5%…

Về quản lý hoá đơn, chứng từ, Cục Thuế đã ban hành công văn đề nghị phối hợp với các lực lượng liên quan để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hoá đơn; chỉ đạo các chi cục thuế tăng cường quản lý thuế, kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác cấp hoá đơn lẻ…

Kết quả xử lý vi phạm về hoá đơn trong năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019 là 125 trường hợp. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính về hoá đơn của 10 hộ mua gom hàng hoá Trung Quốc với số thuế truy thu và phạt gần 75 triệu đồng; xử lý các hộ kinh doanh ghi giá bán hàng hoá trên hoá đơn thấp hơn thông báo giá của Sở Tài chính 8 hộ, với số thuế khai bổ sung gần 25 triệu đồng; dừng bán, sử dụng hoá đơn đối với 50 hộ kinh doanh; 57 trường hợp vi phạm khác như: chậm nộp báo cáo, báo cáo sai…


Lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Cao Lộc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ngành, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Cục Thuế, các chi cục thuế tập trung thảo luận, đánh giá kết quả trong triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách những tháng đầu năm. Đồng thời đưa ra những giải pháp, kiến nghị cụ thể để triển khai có hiệu quả công tác thu ngân sách thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà ngành thuế đạt được trong công tác quản lý thu, phối hợp thu ngân sách năm 2018 cũng như 2 tháng đầu năm.

Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, cơ quan thuế tiếp tục nghiên cứu rà soát các khoản thu, sắc thuế trên địa bàn để chỉ đạo tổ chức thu; xây dựng quy trình quản lý về hàng hoá phải xuất hoá đơn chứng từ; phối hợp với ngành liên quan tiếp tục quản lý doanh nghiệp mới thành lập; tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh; triển khai các đề án quản lý kinh doanh vận tải, xây dựng, nhà hàng, khách sạn; chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thành phố phân công cán bộ kiểm tra, quyết toán đối với các hộ có hoá đơn, chứng từ hằng tháng; tiếp tục thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu lớn.

Đồng thời phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố kiểm soát, quản lý liên quan đến khoáng sản, thuê đất, bến bãi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; quản lý tốt hoàn thuế VAT; tăng cường quản lý, kiểm soát nợ thuế; tiếp tục cải cách hành chính; quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế;…

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ được giao.

TÂN AN