Thứ ba,  30/11/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình kinh tế – xã hội tại Văn Quan

LSO-Sáng nay (13/3), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại huyện Văn Quan.


Đại diện lãnh đạo huyện Văn Quan báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện công trình trường học tại xã Yên Phúc

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, huyện Văn Quan đã bám sát chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, trên cơ sở đó thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị đảm bảo đúng tiến độ, định mức, bảo đảm đảm đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao.

Từ đầu năm đến nay, huyện ban hành 52 kế hoạch, 150 công văn, 2 chỉ thị phục vụ công tác chỉ đạo điều hành triển khai phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình sản xuất cao khô tại xã Yên Phúc

Về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 2 tháng đầu năm, toàn huyện làm đất được gần 1.700 ha, bằng 100,7% so với cùng kỳ, công tác ra quân đầu xuân làm giao thông, thủy lợi và trồng cây nhân dân thực hiện có hiệu quả.

Các xã đang tập trung nguồn lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đã hoàn thành phân bổ các nguồn vốn đầu tư công cho các công trình dự án. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng được 3,1 tỷ đồng, đạt 16,4% so với dự toán tỉnh giao.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện chi tiết bài bản.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu: Huyện cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt tại hai xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 gồm: Yên Phúc và Tân Đoàn; tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới.

Về lĩnh vực phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, huyện cần đặc biệt quan tâm phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng… Về thu hút đầu tư, huyện cần tiếp tục xây dựng chiến lược thu hút cải thiện môi trường đầu tư vào các lĩnh vực như: nông nghiệp, phát triển hạ tầng, du lịch; chú trọng rà soát các quỹ đất để thu hút đầu tư. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, giải quyết tốt các thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Cùng đó, cần tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, làm sạch địa bàn.

TRANG NINH