Chủ nhật,  28/11/2021

Hội thảo “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững”

LSO-Hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019, sáng nay (15/3), Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững” với sự tham gia của gần 200 hội viên và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.


Các thành viên thuộc Văn phòng giải quyết khiếu nại
của người tiêu dùng Lạng Sơn ra mắt tại hội thảo

Với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững”, hội thảo đã khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn Lạng Sơn. Từ đó, hội thảo đưa ra các giải pháp xây dựng văn hóa, ý thức chủ động bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người tiêu dùng; nâng cao vai trò tư vấn, trợ giúp người tiêu dùng của các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp để tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, khuyến khích doanh nghiệp tích cực phát triển công nghệ nhằm đạt tối đa lợi nhuận, đem lại lợi ích cho khách hàng.


Ông Lương Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ
người tiêu dùng Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội thảo

Trong khuôn khổ hội thảo, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn đã giới thiệu Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời công bố thành lập Văn phòng giải quyết khiếu nại trực thuộc hội và thông qua quy chế về trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

TRANG NINH