Thứ bảy,  04/12/2021

Thu nội địa: Tập trung ngay từ đầu năm

(LSO) – Ngay từ những tháng đầu năm 2019, ngành thuế đã tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách. Qua đó, kết quả thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2019, dự toán thu ngân sách huyện Bắc Sơn được tỉnh giao là 24 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành dự toán đề ra, ngay từ cuối năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, chi cục thuế huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý thu ngân sách.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bắc Sơn cho biết: Chi cục đã phối hợp với các phòng, ban liên quan của huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, rà soát các hộ kinh doanh, hộ mới phát sinh để tập trung thu, chống thất thu. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, chi cục thành lập 2 tổ công tác đến các xã, thị trấn vừa tuyên truyền, vừa thu các khoản thu, sắc thuế theo quy định. Kết quả: 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện được trên 7,5 tỷ đồng, đạt 31,3% dự toán tỉnh giao và tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Trong đó, có một số khoản thu đạt cao như: lệ phí môn bài, thu từ đất…

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Văn Quan rà soát số thu lưu trên hệ thống máy tính

Tương tự như huyện Bắc Sơn, ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Đình Lập cũng được quan tâm sát sao. Bên cạnh sự chủ động của cơ quan thuế, để nâng cao hiệu quả thu ngân sách, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong công tác phối hợp thu, chống thất thu ở các lĩnh vực: xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh nhựa thông, kinh doanh vận tải, thu nợ tiền sử dụng đất… Kết quả: 2 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách được gần 4 tỷ đồng, đạt trên 26% dự toán tỉnh giao.

Cùng với 2 huyện kể trên, ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thành phố khác cũng được tập trung triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực. Tính đến ngày 10/3/2019, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh được 539 tỷ đồng, đạt 25,4% dự toán pháp lệnh, đạt 20,3% dự toán UBND tỉnh. Để có được kết quả đó, với vai trò là cơ quan thường trực trong thu nội địa, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Ông Lê Công Mai, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngay khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên, Cục Thuế đã triển khai dự toán thu ngân sách năm 2019 đến các đơn vị, đồng thời, tổ chức kiểm tra việc triển khai dự toán tại các chi cục thuế để nắm rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng chi cục, qua đó thấy được những hạn chế, lúng túng khi triển khai để có phương án chỉ đạo quản lý thu phù hợp với từng đơn vị. Bên cạnh đó, ngành thuế xây dựng đề án chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ; tiếp tục triển khai kết nối dữ liệu máy tính tiền của các cơ sở kinh doanh theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ… Công tác quản lý thuế theo chức năng như: tuyên truyền, hỗ trợ; kê khai và kế toán thuế; thanh tra, kiểm tra; quản lý nợ thuế tiếp tục được triển khai thường xuyên theo đúng kế hoạch đề ra.

Cùng với sự chủ động của cơ quan thuế, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại các huyện, thành phố. Qua đó, đoàn kiểm tra nắm bắt được kết quả chung trong công tác triển khai các nhiệm vụ, trong đó có công tác thu ngân sách, đồng thời thảo luận, tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc thực hiện dự toán thu ngân sách trên địa bàn.

Với những kết quả đạt được trong công tác thu ngân sách những tháng đầu năm 2019 cùng với những giải pháp đồng bộ, phù hợp được triển khai thực hiện, hy vọng năm 2019, thu nội địa trên địa bàn tỉnh tiếp tục vượt dự toán được giao.

TÂN AN