Thứ ba,  30/11/2021

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đình Lập: Chú trọng kiện toàn tổ tiết kiệm và vay vốn

(LSO) – Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Đình Lập luôn quan tâm, chú trọng  củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, góp phần quản lý tốt nguồn vốn.

Tổ TK&VV là tổ chức quản lý vốn gần với các hộ vay vốn nhất. Tổ có vai trò quan trọng trong thực hiện công tác bình xét đối tượng cho vay, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thu nợ, thu lãi… Với vai trò quan trọng như vậy, những năm qua, NHCSXH huyện luôn chú trọng đến công tác kiện toàn các tổ TK&VV.

Ông Lương Cao Cường, Phó Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Hằng năm, phòng giao dịch tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện triển khai, thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương, chi nhánh NHCSXH tỉnh về kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV. Trong đó, đơn vị xây dựng đề án củng cố, kiện toàn gắn với tình hình thực tế của địa bàn. Giám đốc phòng giao dịch trực tiếp chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo với các thành viên là cán bộ trong ban lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phân công  từng cán bộ phụ trách theo địa bàn xã, thị trấn.

Tổ trưởng Tổ TK&VV khu 7, thị trấn Đình Lập hướng dẫn tổ viên gửi tiền tiết kiệm

Theo đó, hằng tháng, phòng giao dịch đều phối hợp với các tổ chức hội cấp huyện, cấp xã thực hiện rà soát, đánh giá tất cả các trường hợp của tổ như: trình độ, tuổi tác, năng lực của các tổ trưởng; số thành viên của tổ… Khi có địa bàn phát sinh tổ trung bình, yếu kém hoặc có số lượng thành viên không đúng theo quy định sẽ được củng cố ngay theo kế hoạch.

Đối với các tổ hoạt động trung bình và yếu kém, phòng giao dịch phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã làm công tác đào tạo, tập huấn và hướng dẫn, đưa việc sinh hoạt tổ đi vào nề nếp, đúng quy ước (từ đầu năm 2018 đến nay, phòng giao dịch tổ chức tập huấn được 13 lớp về nghiệp vụ quản lý vốn và kỹ năng tuyên truyền cho 489 thành viên ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn, tổ chức hội nhận ủy thác, tổ TK&VV).

Đối với những tổ hoạt động thiếu hiệu quả, tổ trưởng không nhiệt tình, năng lực yếu, huyện thực hiện kiện toàn lại. Tổ có số thành viên chưa đúng với quy định được sắp xếp lại theo địa bàn dân cư.

Với sự quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, đến nay, 100% tổ đảm bảo hoạt động đúng quy định, đủ số thành viên từ 50 đến 60 người. Hiện toàn huyện có 138 tổ TK&VV, giảm 13 tổ so với năm 2017 (do sáp nhập tổ TK&VV). Trong hai năm trở lại đây, qua đánh giá, xếp loại, 100% tổ TK&VV đều hoạt động khá, tốt, không có tổ yếu, kém.

Bà Hoàng Thị Bích Kiên, Tổ trưởng Tổ TK&VV khu 7, thị trấn Đình Lập cho biết: Tổ đang quản lý 52 thành viên với số tiền trên 2 tỷ đồng. Những năm qua, các tổ viên luôn yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, không có thành viên nào nợ quá hạn, nộp lãi chậm, không có nợ xâm tiêu. Có được kết quả đó, trong quản lý vốn, tôi tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp giao ban sau buổi giao dịch để nắm chính sách vốn; tham gia các chương trình tập huấn và nắm chắc nghiệp vụ, quy trình cho vay. Hằng tháng, tôi tuyên truyền, vận động các hộ về mục đích sử dụng vốn; theo dõi, nhắc nhở kịp thời các hộ vay về các khoản nợ sắp đến hạn.

Từ chú trọng củng cố, kiện toàn các tổ TK&VV đã góp phần giúp NHCSXH huyện quản lý tốt nguồn vốn vay. Qua đó, nguồn vốn được đưa kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, dư nợ các chương trình đạt cao, chất lượng tín dụng trên địa bàn được nâng lên. Hiện nay, tổng dư nợ tại NHCSXH huyện đạt trên 172 tỷ đồng, tăng hơn 6 tỷ đồng so với năm 2017; nợ quá hạn chỉ chiếm 0,05% tổng dư nợ, giảm 40 triệu đồng so với năm 2017. Công tác huy động vốn thông qua tổ thu hút 100% tổ viên tham gia với số dư tiết kiệm đạt trên 3,4 tỷ đồng.

KIM HUYÊN