Thứ ba,  30/11/2021

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3/2019

LSO-Chiều nay (19/3), UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo phiên họp

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp tập trung xem xét, thảo luận Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019 và một số nội dung khác.

Theo báo cáo, ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trong quý I ước đạt 24.687 ha, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,08%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 5.205 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 1.357,5 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Hoạt động văn hóa – xã hội diễn ra sôi động, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Đặc biệt, tỉnh tổ chức thành công, long trọng, đúng nghi thức ngoại giao và an toàn tuyệt đối việc đón, tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên sang thăm Việt Nam và dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều.

Qua nghe báo cáo và ý kiến của các sở, ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo sở Kế hoạch – Đầu tư tiếp thu những ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh quý I.

Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo quyết liệt về vấn đề tự ý san lấp đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đồng chí chỉ đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố liên quan cần nghiêm túc xử lý dứt điểm vấn đề này, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp vi phạm, gắn với trách nhiệm của chính quyền các cấp liên quan.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai quyết liệt công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; chủ động tham mưu việc điều chỉnh quy hoạch đất đai Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 cho phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua một số dự thảo văn bản như: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 21/1/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về điều chỉnh Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 4 Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành để hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

ANH DŨNG