Ngày 19/3, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội nghị công bố Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam.

Hội nghị công bố diễn ra tại Hà Nội 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh đã công bố Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 quy định Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam. Theo đó, Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam gồm 158 chỉ tiêu thống kê, bảo đảm sự tương thích và tính so sánh quốc tế nhưng vẫn đáp ứng được các điều kiện thực tiễn cũng như nhu cầu phát triển bền vững của Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quang Mạnh khẳng định, Bộ chỉ tiêu Thống kê Phát triển bền vững của Việt Nam là bộ chỉ tiêu thống kê liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng nhằm cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, “Không để ai bị bỏ lại phía sau” là mục tiêu cốt lõi của phát triển bền vững. Đây cũng chính là lời nhắc nhở phải đảm bảo mọi nỗ lực cần tập trung giải quyết sự bất công trong xã hội.

Ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng, giám sát là nội dung quan trọng trong Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững nhằm cung cấp những “bằng chứng thực tiễn xác thực” đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.


Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại sự kiện 

 

Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững của Việt Nam được xây dựng với sự phối hợp và tham vấn chặt chẽ giữa Tổng cục thống kê với các bộ ngành và các đối tác liên quan. Để cung cấp những bằng chứng thực tiễn, xác thực phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Đây là quy định chuẩn mực về chỉ tiêu thống kê, nội dung chỉ tiêu thống kê (gồm khái niệm; phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp) phục vụ cho việc theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Tiến sĩ Michael Krakowski, Cố vấn trưởng, Giám đốc Chương trình cải cách Kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh GIZ Việt Nam đánh giá cao những tiến bộ đáng kể của Việt Nam trong quá trình triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam được xây dựng với sự phối hợp và tham vấn chặt chẽ giữa Tổng cục Thống kê với các bộ, ngành và các đối tác liên quan. Mục đích nhằm cung cấp những bằng chứng thực tiễn xác thực với số liệu phù hợp, đáng tin cậy, nhất quán, có thể so sánh quốc tế và dễ tiếp cận để theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện 17 mục tiêu chung và 115 mục tiêu cụ thể, 158 chỉ tiêu về phát triển bền vững.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hương, trong số 158 chỉ tiêu cụ thể, có 55 chỉ tiêu liên quan đến trẻ em, 48 chỉ tiêu liên quan dân số và phát triển, 13 chỉ tiêu liên quan lao động, 70 chỉ tiêu liên quan đến giới, 19 chỉ tiêu liên quan môi trường và biến đổi khí hậu cùng nhiều chỉ tiêu liên quan người khuyết tật. Tổng cục Thống kê thực hiện 62 chỉ tiêu, còn lại là các chỉ tiêu được giao cho 22 bộ, ngành có liên quan thực hiện. Việc thực hiện chia làm hai lộ trình, lộ trình A triển khai ngay từ năm 2019; còn lại khoảng 10 chỉ tiêu sẽ thực hiện trong lộ trình B bắt đầu từ năm 2025./.