Thứ ba,  28/11/2023

Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh: Nỗ lực quản lý vốn

(LSO) – Hiện nay, chất lượng tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh đứng thứ 11 trong toàn quốc. Có được kết quả đó là nhờ chi nhánh đã nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp quản lý nợ, qua đó, nguồn vốn đưa vào sử dụng trong phát triển sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả cao, góp phần giúp người dân thoát nghèo, không ngừng nâng cao đời sống.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho vay vốn chủ yếu thông qua hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội. Từ năm 2017 đến nay, dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội luôn chiếm 99,9% tổng dư nợ của ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn một số tổ chức hội cấp huyện, xã, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) có dư nợ thấp, chất lượng hoạt động còn yếu… Bởi vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý vốn, chi nhánh đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; củng cố, kiện toàn các tổ TK&VV, đồng thời thực hiện đúng quy định về xử lý nợ đến hạn.

Người dân trả tiền vay tại điểm giao dịch xã Đại An, huyện Văn Quan

Ông Trần Việt Sơn, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm 2019, Chi nhánh đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ; kiểm tra chuyên đề về nghiệp vụ và tham mưu xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH tỉnh. Đặc biệt, đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo phòng giao dịch các huyện tham mưu, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động cấp huyện, phối hợp với các tổ chức hội kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức hội cấp xã, tổ TK&VV.

Ông Hoàng Tuấn Nghị, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan cho biết: Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện đạt trên 312 tỷ đồng (là một trong các huyện có dư nợ lớn nhất toàn tỉnh), bởi vậy, đơn vị luôn quan tâm quản lý vốn. Để làm tốt công tác này, từ đầu năm đến nay, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã kiểm tra được 5 xã, 11 tổ TK&VV, 27 hộ vay; phòng giao dịch phối hợp với các tổ chức hội cấp xã kiểm tra trên 200 lượt hộ vay. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, yếu kém trong quản lý nguồn vốn.

Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ủy thác cho vay đối với 20 tổ chức hội cấp huyện, 78 tổ chức hội cấp xã, 86 tổ TK&VV, đối chiếu trực tiếp 649 hộ vay và 3 cơ sở sản xuất kinh doanh; kiểm tra 14 điểm giao dịch xã. Qua kiểm tra, có biện pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn và có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời đối với các huyện có nợ quá hạn cao như: Tràng Định, Bình Gia, Cao Lộc.

Ngoài ra, chi nhánh tỉnh luôn chú trọng củng cố, kiện toàn các tổ TK&VV. Nếu như trước đây, chỉ thực hiện kiện toàn theo quý, năm, thì hiện nay, chi nhánh thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng, kiện toàn theo tháng. Theo đó, tại các buổi giao dịch tại xã hằng tháng, các tổ sẽ được chấm điểm theo từng tiêu chí trên phần mềm máy tính, các tổ có biểu hiện hoạt động trung bình, yếu như: nợ quá hạn phát sinh lớn, không tham gia giao dịch đầy đủ… sẽ được tập huấn, củng cố kiện toàn ngay. Nhờ đó, hiện nay, toàn tỉnh có 2.435 tổ TK&VV thì số tổ hoạt động khá, tốt chiếm trên 97% .

Từ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kịp thời trong xử lý, thu hồi nợ đến hạn, việc quản lý vốn của ngân hàng và các tổ chức hội, tổ TK&VV được chặt chẽ hơn. Qua kiểm tra, giám sát và đối chiếu nợ, trên địa bàn tỉnh không có vốn bị xâm tiêu, chiếm dụng. Các hộ vay vốn có ý thức, trách nhiệm sử dụng vốn, nợ quá hạn thấp, chất lượng tín dụng nâng lên. Hiện, tổng dư nợ 14 chương trình tín dụng ưu đãi tại NHCSXH tỉnh đạt trên 2.808 tỷ đồng, nợ quá hạn toàn chi nhánh chiếm 0,08% tổng dư nợ (thấp hơn mức cho phép).

KIM HUYÊN