Chủ nhật,  11/04/2021

Tích cực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

LSO- Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay có chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”. Để hưởng ứng ngày môi trường thế giới, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực. Qua đó, kêu gọi cộng đồng cùng hành động nhằm giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường, nhất là môi trường không khí.


Chi cục Bảo vệ môi trường tuyên truyền, phát túi ni lông thân thiện
với môi truờng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Từ tháng 5/2019 đến nay, các xã, thị trấn của huyện Bắc Sơn tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới như: ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, trồng cây xanh chống xói lở… gắn với thực hiện đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện các hoạt động thu gom chất thải nhựa, túi ni lông tại các chợ, siêu thị, khu dân cư tập trung. Ông Hoàng Minh Tùng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đã và đang tích cực tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Trong đó, ngày 5/6, huyện tổ chức lễ phát động tại xã Hưng Vũ.

Là đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn một số huyện, thành phố Lạng Sơn, Công ty TNHH Huy Hoàng tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường. Ông Đinh Trọng Cảnh, Giám đốc Công ty cho biết: Mỗi ngày, công ty thu gom, xử lý trên 150 tấn rác thải sinh hoạt. Để bảo vệ môi trường, công ty đã và đang chú trọng thực hiện các biện pháp. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường (túi ni lông sinh học, tự phân hủy); hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6, công ty phát trên 100 kg túi ni lông thân thiện môi trường tại một số khối của các phường: Tam Thanh, Đông Kinh, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Trại và xã Hoàng Đồng. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2019, công ty áp dụng thí điểm phân phát miễn phí túi ni lông thân thiện môi trường cho các điểm công ty thu gom, xử lý rác. Qua đó nhằm hạn chế, không để xảy ra ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường không khí trên địa bàn.

 
Xử lý rác thải sinh hoạt tại Công ty Thành Linh, huyện Chi Lăng

Để tích cực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm nay, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng; tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng.

Ông Chu Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết: Cùng với việc phối hợp với UBND huyện Đình Lập tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới vào ngày 5/6/2019 tại huyện Đình Lập, quy mô cấp tỉnh, chi cục tiếp tục phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường được các cấp, ngành quan tâm thực hiện gắn với xây dựng nông thôn mới, các phong trào thi đua. Từ năm 2018 đến nay, bằng nguồn vốn của tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường hỗ trợ các xã điểm xây dựng nông thôn mới xây 200 bể thu gom, xử lý vỏ bao bì, chai lọ chứa thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; các tổ chức, đoàn thể các cấp xây dựng trên 2.000 lò thu gom rác thải nông thôn (thuộc các khu dân cư, trường học, trụ sở UBND xã); tích cực thực hiện phong trào “chống rác thải nhựa” trên địa bàn toàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã cấp phát trên 6.000 kg túi ni lông thân thiện môi trường, gần 10.000 bộ tài liệu tuyên truyền cho nhân dân… Qua đó, góp phần tích cực  bảo vệ môi trường.

 ĐỖ HOẠT