Chủ nhật,  14/08/2022

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Bắc Sơn: Chuyển biến tích cực

(LSO) – Năm 2017, sau khi rà soát, thống kê, huyện Bắc Sơn có 786 trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Với nhiều giải pháp tích cực, đến hết tháng 7/2019, toàn huyện đã giải quyết xong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp vi phạm.

Năm 2014, bà Dương Thị Hiền, thường trú tại khối phố Hoàng Văn Thụ (thị trấn Bắc Sơn) mua 187,4 m2 đất nông nghiệp tại thôn Hữu Vĩnh 1 (xã Hữu Vĩnh). Năm 2016, bà Hiền xây dựng nhà trên đất nông nghiệp để ở mà không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau khi được cơ quan chuyên môn của huyện, xã Hữu Vĩnh tuyên truyền về Luật Đất đai, ý nghĩa của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bà Hiền làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất làm nhà ở. Ngày 12/7/2019, bà Hiền đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bà Hiền cho biết: Do tôi không nắm rõ các quy định của pháp luật về đất đai nên khi có nhu cầu là tôi làm nhà để ở, không thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng. Hiện nay, tôi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cảm thấy rất yên tâm sinh sống, làm việc.

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thẩm định hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân

Không chỉ bà Hiền, theo thống kê của xã Hữu Vĩnh, cuối năm 2017, toàn xã có 64 trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, UBND xã Hữu Vĩnh triển khai các biện pháp. Ông Dương Hữu Huề, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã đưa việc giải quyết các trường hợp vi phạm như trên vào nhiệm vụ trọng tâm của xã; phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện mời các hộ làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp đến UBND xã để tuyên truyền, đối thoại, trả lời ý kiến của các hộ. Qua đó, từ đầu năm 2018 đến hết tháng 7/2019, 64 trường hợp sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn đã hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Tại xã Nhất Tiến, năm 2017, sau khi rà soát, trên địa bàn xã có 31 trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Theo ông Dương Công Thịnh, Chủ tịch UBND xã, do các hộ không nắm được quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với xã vùng đặc biệt khó khăn nên họ cho rằng khi chuyển đổi thì phải nộp tiền sử dụng đất rất nhiều và không có khả năng chi trả. Vì vậy, khi làm nhà trên đất nông nghiệp, các hộ đã không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng. Từ đó, UBND xã phối hợp với phòng chuyên môn của huyện tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai, nhất là quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất. Vì vậy, người dân đã hiểu và thực hiện chuyển đổi. Đến hết tháng 6/2019, các trường hợp vi phạm làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng, đảm bảo theo quy định.

Không chỉ hai xã trên, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã quyết liệt chỉ đạo các biện pháp giải quyết các trường hợp vi phạm làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Để giải quyết hiệu quả các trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp, ngay sau khi rà soát (cuối năm 2017), huyện Bắc Sơn đã đưa việc giải quyết các trường hợp trên vào nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Theo đó, phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp.

Ông Lộc Quang Cường, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Để giải quyết hiệu quả các trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp, từ năm 2018 đến nay, phòng phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã, thị trấn tổ chức 22 cuộc tuyên truyền quy định của pháp luật về đất đai, hướng dẫn người dân thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các xã, thị trấn; kịp thời tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định đối với các hồ sơ đảm bảo theo quy định.

Qua đó, từ đầu năm 2018 đến tháng 7/2019, toàn huyện đã giải quyết xong 786 trường hợp làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp (kế hoạch huyện thực hiện xong trong năm 2019). “Do thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, hiện nay, nhiều trường hợp đã chủ động đến cơ quan chuyên môn làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trước khi xây nhà. Qua đó, hạn chế, không xảy ra tình trạng làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp, góp phần quan trọng trong quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn” – ông Cường nhấn mạnh.

ĐỖ HOẠT