Thứ hai,  18/10/2021

UBND tỉnh xem xét tiến độ xây dựng nhà vệ sinh và hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

LSOSáng nay (4/9), UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc họp xem xét kết quả thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non, phổ thông năm 2019 và tình hình hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục năm học 2019-2020.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học năm 2019, toàn tỉnh có 195 nhà vệ sinh được xây mới và 107 nhà vệ sinh được cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 17,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến nay, các công trình được xây dựng mới chỉ đạt 67% tiến độ và công trình cải tạo, sửa chữa đạt 86% tiến độ.

Về nhu cầu thực hiện hợp đồng giáo viên, nhân viên tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh năm học 2019-2020 là 1.241 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên và nhân viên. Các chỉ tiêu này đang được Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện, thành phố rà soát, xin ý kiến tỉnh để tuyển dụng.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, nhất là đối với thực hiện nhu cầu hợp đồng giáo viên và nhân viên phục vụ cho năm học mới đang cận kề.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Về thực hiện Đề án xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát bảo đảm chất lượng công trình.  Nội dung này, các địa phương phải hoàn thành trước ngày 31/10/2019.

Về triển khai xây dựng 13 trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với 6 huyện được thụ hưởng tập trung chỉ đạo, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi khẩn trương đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

Đối với tình hình thực hiện hợp đồng giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ là tiếp tục ký hợp đồng với số giáo viên và nhân viên còn thiếu để đáp ứng yêu cầu dạy và học tại các cơ sở giáo dục.

Đồng chí giao Sở Nội vụ rà soát lại quy định và hướng dẫn các huyện thực hiện ký hợp đồng định mức, thực hiện chế độ, chính sách cho phù hợp để giữ chân người lao động tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

TRANG NINH