Thứ sáu,  31/03/2023

TPCP tiếp tục “hút” gần 4.000 tỷ đồng đầu tư

Sở GDCK Hà Nôi cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 9-10 đã huy động được tổng cộng 3.940 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.500 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 440 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,57%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25-9-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,96%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-10-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,21%/năm, thấp hơn 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2-10-2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có sáu thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,20%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25-9-2019).

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 162.181,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Theo Nhandan