Thứ tư,  29/03/2023

Họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất của tỉnh

LSO-Sáng nay (15/10), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh chủ trì cuộc họp thẩm định dự thảo bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng thẩm định bảng giá đất tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh cùng lãnh đạo UBND các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung thẩm định dự thảo bảng giá đất gồm: khung giá đất, xác định khu vực, vị trí đất, việc áp dụng nguyên tắc định giá đất, phương pháp định giá đất trong xây dựng theo quy định của Luật Đất đai trong xây dựng bảng giá đất.

Cuộc họp cũng thẩm định sự phù hợp của dự thảo bảng giá đất so với khung giá đất do Chính phủ quy định, kết quả điều tra giá đất thị trường, chênh lệch giá đất tại khu vực giáp ranh và thẩm định chi tiết bảng giá đất của các huyện, thành phố.

Liên quan đến chi tiết bảng giá đất của các huyện, thành phố, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tập trung thảo luận, làm rõ căn cứ xây dựng bảng giá đất mới tăng so với bảng giá đất hiện hành.

Đồng thời yêu cầu các huyện, thành phố giải trình, làm rõ việc tăng giá đất tại các vị trí và trong một khu vực có nhiều mức giá khác nhau… Đây là nội dung quan trọng vì việc điều chỉnh tăng giá đất trong bảng giá đất mới giai đoạn 2020-2024 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất cũng như thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án và thu hút đầu tư vào địa bàn.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác xây dựng bảng giá đất của các huyện, thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng trình tự thủ tục của Luật Đất đai và yêu cầu của UBND tỉnh.

Đồng chí yêu cầu: Các huyện, thành phố rà soát, chỉnh sửa lại số liệu, phương án xác định bảng giá đất của địa bàn gửi Sở Tài chính – cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024 để tổng hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thẩm định và xây dựng báo cáo thẩm định giải trình tổng hợp chung cho các huyện, thành phố về bảng giá đất mới để phục vụ phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh sắp tới.

Cùng đó, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các tài liệu, văn bản liên quan đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để xin ý kiến phản biện về xây dựng bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020-2024 theo đúng quy định, trình tự.

TRANG NINH