Thứ sáu,  02/12/2022

Thi đua chào mừng kỷ niệm ngày thành lập tỉnh: Điểm sáng Y Tịch

(LSO) – Trong số các đơn vị được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, cán bộ và nhân dân xã Y Tịch là đơn vị cấp cơ sở duy nhất của huyện Chi Lăng được đề nghị. Đây là sự ghi nhận xứng đáng với những nỗ lực và tinh thần hăng hái thi đua của bà con nơi đây. 

Ông Linh Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã Y Tịch, huyện Chi Lăng cho biết: Xã có gần 850 hộ, hơn 3.960 nhân khẩu, sinh sống tại 8 thôn bản. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh do UBND tỉnh phát động từ cuối năm 2018, ngay từ tháng 1/2019, UBND xã đã ban hành kế hoạch thực hiện. Nội dung thi đua tập trung trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Đường bê tông tại thôn Thạch Lương, xã Y Tịch được nhân dân hiến đất xây dựng, giúp bà con đi lại thuận tiện

Để thực hiện hiệu quả, trước hết, xã tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của nhân dân trong thực hiện phong trào. Trong đó, chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, thân thế và sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Thụ; quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Lạng Sơn cho nhân dân. Trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn xã đã tổ chức tuyên truyền theo chuyên đề và lồng ghép được 30 cuộc, thu hút hơn 3.000 lượt người dân tham dự. Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hăng hái thi đua lao động, sản xuất…

Trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, bà con nhân dân tiếp tục ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Kết quả, toàn xã đã cải tạo, nâng cấp 22 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu; trong đó có 16 đập chắn nước và 6 công trình mương dẫn nước, tất cả đều được khai thác và sử dụng rất hiệu quả. Đầu năm đến nay, toàn xã đã gieo trồng được 820 ha, đạt gần 100% so với kế hoạch năm. Về chăn nuôi, Y Tịch hiện có hơn 1.260 con trâu bò; đàn gia cầm có 28.000 con…

Nhờ vậy, kinh tế của xã ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Qua rà soát, số hộ nghèo trên địa bàn hiện còn 83 hộ, chiếm 9,8%, giảm 6,7% so với năm 2018. Thu ngân sách trên địa bàn đến nay đã vượt 19,3% so với kế hoạch giao năm 2019.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con nhân dân luôn một lòng đoàn kết, chung sức thực hiện các nội dung, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng. Trong đó, bà con nhân dân đã hiến 5.200m² đất để có mặt bằng xây dựng các công trình. Có những gia đình hiến gần 1.000 m² đất làm đường như hộ ông Hoàng Văn Cảnh, thôn Thạch Lương;  hộ anh Hà Đăng Tiến, thôn Trung Tâm hiến 130 m² đất làm đường… Ngoài ra, bà con còn đóng góp 790 triệu đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng các công trình. Kết quả, trong năm, cả xã đã bê tông hóa được hơn 4.500 m đường giao thông, tạo diện mạo mới cho quê hương.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh trật tự được đảm bảo, trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, người dân ngày càng văn minh, tiến bộ xây dựng cuộc sống mới. Nhờ vậy, năm nay xã duy trì cả 8/8 thôn bản đều đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh đã tạo động lực lớn, giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Y Tịch phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra, xứng đáng được biểu dương, khen thưởng.

HOÀNG HUẤN