Thứ bảy,  31/07/2021

Thêm 3.316 tỷ đồng đầu tư TPCP

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 6-11 và đã huy động được 3.316 tỷ đồng.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng phát hành 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm (mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Kết quả, lãi suất trúng thầu trong phiên tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 30 năm so với phiên liền trước đó.

Tuy có tăng nhẹ tại một vài thời điểm, nhưng nhìn chung lãi suất trúng thầu của TPCP tại các kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm có xu hướng giảm dần so với đầu năm 2019 với mức giảm 1,50%/năm, 1,52%/năm và 1,15%/năm tương ứng với mỗi kỳ hạn.

Kể từ đầu năm 2019, KBNN huy động được 177.497,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

Kết quả phiên đấu thầu ngày 6-11:

Kỳ hạn 10 năm 15 năm 30 năm
Khối lượng gọi thầu (tỷ đồng) 1.500 1.500 1.000
Khối lượng trúng thầu (tỷ đồng) 1.500 1.500 316
Lãi suất trúng thầu (%/năm) 3,60 3,78 4,65
Tăng giảm (+/-) so với phiên gần nhất (%/năm) +0,02 +0,02 0
Phiên liền trước có lãi suất trúng thầu 30/10 30/10 23/10
Theo Nhandan