Thứ sáu,  18/06/2021

Giải quyết hồ sơ về đất đai: Cách làm ở Hữu Lũng

(LSO) – Thời gian qua, huyện Hữu Lũng thực hiện nhiều biện pháp, cách làm phù hợp, hiệu quả trong giải quyết hồ sơ về đất đai (cấp giấy, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất). Qua đó, số hồ sơ giải quyết cho người dân đảm bảo theo quy định, không có hồ sơ tồn đọng, quá hẹn.

Ông Linh Văn Toan, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hữu Lũng cho biết:  Hữu Lũng là huyện miền núi, địa hình phức tạp nên công tác thẩm định hồ sơ tại thực địa gặp khó khăn do phải di chuyển xa trong quá trình thẩm định hồ sơ; khối lượng công việc lớn, trong khi số lượng cán bộ, chuyên viên còn thiếu;… Vì vậy, công tác xử lý, trả kết quả hồ sơ còn nhiều hạn chế. Cụ thể, năm 2018, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận 3.697 hồ sơ, đã xử lý và trả kết quả 3.238 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã xử lý và trả kết quả cho người dân có 2.045 hồ sơ trả trước hẹn và đúng hẹn, còn 394 hồ sơ quá hẹn, 799 hồ sơ chưa đủ điều kiện. Cùng với đó, chi nhánh còn 459 hồ sơ cần giải quyết và chuyển sang năm 2019.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hữu Lũng phối hợp xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Để thực hiện có hiệu quả công tác xử lý các hồ sơ, đảm bảo trả kết quả cho người dân không xảy ra quá hẹn, ngay từ đầu năm 2019, Chi nhánh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu và bố trí, sắp xếp, phân công mảng, lĩnh vực phù hợp cho từng cán bộ, chuyên viên. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết công việc, cán bộ, chuyên viên chi nhánh hỗ trợ nhau, những xã ít hồ sơ thì cán bộ, chuyên viên phụ trách sẽ hỗ trợ cho các cán bộ, chuyên viên phụ trách xã có nhiều hồ sơ cần giải quyết. Một trong những cách làm có hiệu quả, đó là ngay sau khi cán bộ chi nhánh tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa, sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ ngay, nếu hồ sơ đảm bảo đầy đủ thì mới nhận, nếu thiếu sẽ hướng dẫn người dân bổ sung rồi mới tiếp nhận hồ sơ. Qua đó, giảm thời gian hành chính trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Đặc biệt, giải pháp thực hiện đem lại hiệu quả trong giải quyết hồ sơ, đó là Chi nhánh tham mưu cho UBND huyện thành lập Tổ công tác tham mưu giải quyết hồ sơ về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng. Theo đó, tổ công tác được UBND huyện ban hành quyết định thành lập với nhiệm vụ đo đạc, thẩm định hoàn thiện hồ sơ cần giải quyết tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, trình Chủ tịch UBND huyện, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Điểm đặc biệt là tổ công tác được thành lập vào những thời điểm có hồ sơ tồn đọng nhiều; thành viên tổ công tác gồm cán bộ, chuyên viên chi nhánh, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã (đối với các xã có 2 cán bộ địa chính). Qua đó, Tổ công tác được thành lập vào 2 thời điểm có nhiều hồ sơ tồn đọng, đó là thời điểm từ ngày 1/10/2018 đến hết ngày 31/11/2018 (thời điểm này đã giải quyết được 468 hồ sơ tồn đọng); thời điểm từ ngày 1/3/2019 đến  ngày 31/5/2019 (thời điểm này giải quyết 459 hồ sơ tồn đọng).

Việc thành lập tổ công tác không chỉ góp phần xử lý nhanh, hiệu quả các hồ sơ tồn đọng mà còn giúp công chức địa chính xã nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ông Vi Văn Long, công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Quyết Thắng cho biết: Thời gian làm việc tại chi nhánh đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm trong thẩm định thủ tục hồ sơ, hướng dẫn người dân viết đơn đề nghị,… Qua đó, các hồ sơ về đất đai của người dân đều được giải quyết theo quy định, không có tình trạng chậm hẹn hoặc trả lại hồ sơ do không đầy đủ theo yêu cầu.

Với cách làm hiệu quả, từ đầu năm 2019 đến nay, cơ quan chuyên môn huyện đã tham mưu, xử lý và trả kết quả 2.710 hồ sơ đảm bảo theo quy định. Đặc biệt, huyện đã xử lý dứt điểm và không còn hồ sơ tồn đọng (năm 2017 tồn đọng 651 hồ sơ, năm 2018 tồn đọng 459 hồ sơ); cấp mới 1.584 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vượt 264% so với kế hoạch.

ĐỖ HOẠT