Thứ tư,  07/12/2022

Yêu cầu doanh nghiệp viễn thông chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay công tác quản lý, xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động vẫn còn hạn chế, nhất là trong việc chia sẻ, sử dụng chung các công trình hạ tầng viễn thông thụ động như nhà trạm viễn thông, cột ăng ten, cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm.
Ảnh minh họa

 

Việc các doanh nghiệp viễn thông thiếu chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động không chỉ làm giảm hiệu quả đầu tư, gây khó khăn trong công tác phát triển, xây dựng hạ tầng của chính doanh nghiệp viễn thông mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến cảnh quan môi trường, an toàn của người dân.

Nhằm tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai việc chia sẻ, sử dụng chung trên cơ sở quy định của pháp luật có liên quan, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển cột ăng ten, cống bể cáp, cột treo cáp và nhà trạm viễn thông của doanh nghiệp theo từng tỉnh, thành phố; định kỳ hàng năm (trong quý 4) báo cáo các Sở TTTT để tập hợp, quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động và phương án sử dụng chung hạ tầng tại địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động trao đổi, thống nhất một số mẫu thiết kế các loại cột ăng ten bảo đảm các yêu cầu về an toàn xây dựng, mĩ quan đô thị và tăng cường khả năng sử dụng chung.

Các doanh nghiệp viễn thông cố định có trách nhiệm: Thanh thải, chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông để tăng cường mỹ quan, an toàn và tối ưu hóa dung lượng, tải trọng cáp để có thể chia sẻ, sử dụng chung hệ thống cống bể cáp, cột treo cáp.

Các doanh nghiệp viễn thông cần tham dự các buổi làm việc do Sở TTTT tổ chức định kỳ  6 tháng một lần (vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm) để trao đổi kế hoạch phát triển cột ăng ten, cống bể cáp, cột treo cáp, nhà trạm viễn thông theo từng tỉnh, thành phố.

Theo Chinhphu