Thứ sáu,  18/06/2021

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2020

Từ ngày 1-1-2020, mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được điều chỉnh tăng. So với năm 2019, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 150 nghìn đến 240 nghìn đồng/tháng.

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2020

Ảnh minh họa

 

Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp cụ thể theo bốn vùng.

Thứ nhất, mức 4,420 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1.

Thứ hai, mức 3,920 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2.

Thứ ba, mức 3,430 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3.

Thứ tư, mức 3.070 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4.

So với năm 2019, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 150 nghìn/tháng đến 240 nghìn đồng/tháng, tương đương mức tăng từ 5,1% đến 5,7% so với quy định hiện hành.

Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương cho người lao động. Với người lao động làm công việc đòi hỏi lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng trên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-1-2020.

Trước đó, mức lương tối thiểu quy định cho năm 2019 áp dụng với vùng 1 là 4,180 triệu đồng. Vùng 2 là 3,710 triệu đồng. Vùng 3 là 3,250 triệu đồng. Vùng 4 là 2.920 triệu đồng.

Theo Nhandan