Ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam
phát biểu khai mạc hội thảo. 

 

Chủ trì hội thảo có các ông: Nguyễn Ngọc Bảo- Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, Chang Hee Lee – Giám đốc ILOVN, Nguyễn Văn Thịnh- Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Tham dự hội thảo còn có các đại biểu đến từ các bộ, ban ngành, địa phương, các HTX liên quan và đại diện Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo,  ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và ông Chang Hee Lee – Giám đốc ILOVN nêu rõ: Kinh tế phi chính thức tồn tại từ rất lâu và đã trở thành một bộ phận quan trọng cấu thành của các nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Mặc dù các khái niệm và định nghĩa về kinh tế phi chính thức và việc làm phi chính thức còn chưa thống nhất, chúng ta có thể hiểu kinh tế phi chính thức là khu vực mà ở đó tồn tại việc làm phi chính thức, tập hợp các đơn vị kinh tế sản xuất sản phẩm và dịch vụ, tạo ra công ăn việc làm và thu nhập cho những người có liên quan đóng góp vào GDP mà khu vực kinh tế chính thức không với tới được. Kinh tế phi chính thức bao gồm nhiều khu vực, nhiều loại hình, nhiều hình thức và đối tượng hoạt động. Việc làm phi chính thức được hiểu là việc làm không có bảo hiểm xã hội, nghĩa là việc làm của cả khu vực kinh tế phi chính thức và có thể một phần việc làm của khu vực kinh tế chính thức.

Ông  Chang Hee Lee – Giám đốc ILOVN phát biểu tại hội thảo

 

Ông Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh: Việc chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức là một trong những giải pháp nhằm đạt được mục tiêu của Chương trình hợp tác quốc gia về Việc làm bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2017 – 2021, bảo đảm tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững, tạo ra cơ hội làm việc có hiệu quả và thu nhập công bằng cho người dân Việt Nam, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội và giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được theo tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Nội dung hội thảo cũng chính là góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2018 – 2020 là thành lập mới ít nhất 5.000 tổ hợp tác, 2.300 HTX trở lên, xây dựng 1.000 HTX gắn với chuỗi giá trị; số lượng cán bộ HTX tham gia đào tạo, bồi dưỡng tăng 30%, thu nhập của thành viên HTX tăng 15%; 100% cán bộ quản trị của HTX được đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản trị HTX.

Có thể nói thúc đẩy thành lập, phát triển HTX là một trong những công cụ hữu hiệu, cầu nối giúp chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức, tập hợp các hộ gia đình, các cá nhân trở thành thành viên HTX; thông qua HTX tổ chức thực hiện các chính sách lao động, việc làm cho các thành viên HTX; thông qua HTX thực hiện an sinh xã hội và từng bước áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế vào khu vực HTX.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận về các vấn đề sau đây: Chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức – tổng quan và góc nhìn từ khu vực HTX; Tổng quan về lao động phi chính thức tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp chính thức hóa thông qua phát triển HTX; Thực trạng loại hình và đặc điểm của HTX ở Việt Nam- tổng quát và chính sách hỗ trợ thành lập HTX, tổ hợp tác ở Việt Nam và cách thức thực hiện ở địa phương; Thực trạng lao động, việc làm trong khu vực HTX; Kết quả và những vấn đề đặt ra; Quy định pháp luật về thực hành các tiêu chuẩn lao động quốc tế (lao động trẻ em, việc làm, độ tuổi lao động. . .); Thực trạng và nhu cầu phát triển kỹ năng của lao động trong khu vực HTX; Một số kết quả trong nâng cao năng lực, tăng cường bình đẳng giới trong tạo việc làm và thu nhập cho phụ nữ khu vực HTX; Đề xuất kế hoạch hợp tác, nâng cao năng lực trong thực hiện các mùa tiêu Chương trình việc làm bền vững và các Công ước về lao động, việc  làm, vai trò của hệ thống HTX Việt Nam trong thúc đẩy chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

 

Để thực hiện các nội dung trên, Ban tổ chức hội thảo đã phân chia thành 3 phiên thảo luận. Phiên 1, thành lập HTX, Tổ hợp tác theo Luật HTX hỗ trợ chính thức hóa khu vực phi chính thức; Phiên 2, vấn đề lao động, việc làm trong khu vực HTX; Phiên 3, lập kế hoạch để thực hiện Chương trình việc làm bền vững trong khu vực HTX.

Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế đã cùng thảo luận tập trung phân tích làm rõ những vấn đề trên và đề xuất, khuyến nghị chính sách, đồng thời làm rõ hơn vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của khu vực HTX trong việc chính thức hóa kinh tế phi chính thức.

Thay mặt hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Đồng thời khẳng định ILO là tổ chức quốc tế có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực lao động việc làm, thuộc hệ thống của Liên hợp quốc, đi đầu trong việc nghiên cứu về kinh tế phi chính thức và việc làm phi chính thức. Ông Nguyễn Ngọc Bảo cũng kỳ vọng trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả và chặt chẽ hơn nữa, đạt được các kết quả cụ thể trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam./.