Thứ sáu,  09/12/2022

Họp chuyên đề giải phóng mặt bằng tháng 11

LSO-Hôm nay (27/11), UBND tỉnh Lạng Sơn họp chuyên đề xem xét giải quyết khó khăn vướng mắc, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện các sở, ngành, UBND các huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Lãng, Bình Gia, Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn và đại diện các doanh nghiệp là nhà đầu tư các dự án.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong tháng 11/2019 có 5 huyện, thành phố báo cáo còn 19 các dự án đầu tư xây dựng đang vướng mắc về mặt bằng.

Các vướng mắc chủ yếu về điều kiện xét giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án (ví dụ như dự án cải tạo danh thắng Tam Thanh, bến xe phía Nam thành phố…). Vướng mắc do nhà đầu tư chưa bố trí đủ kinh phí để chi trả hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng tới tiến độ chung (dự án sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn). Kiến nghị của người dân về đơn giá bồi thường thấp, đề nghị được thỏa thuận về giá (dự án bến xe phía Nam thành phố).

Cá biệt có dự án, người dân chống đối, không chấp hành pháp luật về bồi thường, có hành vi hủy hoại tài sản công trình do nhà đầu tư xây lắp (dự án khu đô thị N20 huyện Cao Lộc)…

Việc chấp hành kết luận phiên họp của UBND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 10/2019 về công tác giải phóng mặt bằng đã được các huyện, thành phố triển khai thực hiện khá nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả.

Thảo luận về phương án giải quyết vướng mắc về mặt bằng từng địa bàn, dự án cụ thể, đại diện UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đã nêu một số kiến nghị, giải pháp để khắc phục. Cụ thể như: các huyện cần bám nắm và dự báo tốt hơn các vướng mắc tiềm ẩn dễ phát sinh của từng dự án trước khi thực hiện giải phóng mặt bằng; cần tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp, tham vấn giữa chính quyền cấp huyện với các sở, ngành cấp tỉnh trong giải quyết vướng mắc.

Các chủ đầu tư thực hiện dự án cũng đề xuất chính quyền địa phương kiên quyết đối với các trường hợp đã nhận bồi thường nhưng chây ì trong việc bàn giao mặt bằng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đối với thành phố Lạng Sơn nhất trí cho phép thu hồi tiếp 1,9 ha đất xen kẹt giữa dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu và dự án kè sông Kỳ Cùng; giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra diện tích từng hộ báo cáo tỉnh và thực hiện quy trình thu hồi theo quy định. Đồng ý phương án bố trí đất tái định cư cho một số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I; dự án cải tạo danh thắng Tam Thanh.

Đối với trường hợp 1 hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành phố rà soát tỉ lệ mất đất nông nghiệp để thực hiện xem xét hỗ trợ theo quy định. UBND tỉnh không đồng ý hỗ trợ đối với phần diện tích hộ này đã xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp đã bị thu hồi.

Về những vướng mắc tại các huyện khác, đồng chí yêu cầu các huyện phối hợp tốt với các sở, ngành, chủ đầu tư và linh hoạt trong giải quyết vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền.

Ngoài ra, các huyện, thành phố phải chủ động lập danh mục các công trình có khả năng phát sinh vướng mắc khi thực hiện giải phóng mặt bằng báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh để có giải pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời.

TRANG NINH