Thứ tư,  18/05/2022

Hơn 11,2 nghìn tỷ đồng đầu tư TPCP trong tháng 12

Ngày 31-12, Sở GDCK Hà Nội cho biết, trong tháng 12, HNX đã tổ chức 11 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 11.258 tỷ đồng trái phiếu, giảm 56,9% so với tháng 11.

Trong đó có 9.858 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành và 1.400 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Tỷ lệ trúng thầu thành công tháng 12 đạt 66,6%. Khối lượng đặt thầu tháng 12 gấp 2,5 lần khối lượng gọi thầu.

Về lãi suất, so với tháng 11, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước tháng 12 giảm trên tất cả các kỳ hạn, với mức giảm từ 0,03-0,37%/năm. Trong đó lãi suất trúng thầu tại kỳ hạn 5 năm giảm mạnh nhất, ở mức giảm 0,37%/năm.

12 tháng đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 215.267 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX, đạt 86% kế hoạch phát hành năm 2019.

STT Kỳ hạn
trái phiếu
Số đợt
đấu thầu
GT gọi thầu GT đăng ký GT trúng thầu Vùng LS
đặt thầu (%/Năm)
Vùng LS trúng thầu (%/Năm)
1 5 Năm 1 1.000.000.000.000 1.701.000.000.000 50.000.000.000 2 – 3 2 – 2
2 10 Năm 4 6.450.000.000.000 23.288.000.000.000 5.050.000.000.000 3,4 – 4,68 3,48 – 4,25
3 15 Năm 4 6.450.000.000.000 15.857.000.000.000 5.150.000.000.000 3,6 – 4,45 3,64 – 4,37
4 20 Năm 1 1.500.000.000.000 1.000.000.000.000 0 4,06 – 4,8 0 – 0
5 30 Năm 1 1.500.000.000.000 1.358.000.000.000 1.008.000.000.000 4,2 – 5,1 4,55 – 4,55
Tổng 11 16.900.000.000.000 43.204.000.000.000 11.258.000.000.000

Trên thị trường TPCP thứ cấp tháng 12/2019, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 9.466 tỷ đồng/phiên, giảm 10% so với tháng 11. Giá trị giao dịch Repos đạt 45% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, tăng 10,3% so với tháng 11.

Theo đó, tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 947 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 109 nghìn tỷ đồng, giảm 16,6% về giá trị so với tháng 11.

Tổng khối lượng giao dịch TPCP theo phương thức giao dịch mua bán lại (repos) đạt hơn 836 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 89,5 nghìn tỷ đồng, giảm 0,77% về giá trị so với tháng 11.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của NĐTNN đạt hơn 3,8 nghìn tỷ đồng, không có giao dịch bán repos của NĐTNN. Như vậy tháng 12 NĐTNN bán ròng hơn 200 tỷ đồng.

Tổng giá trị niêm yết trái phiếu Chính phủ tính đến 30-12-2019 đạt hơn 1,15 triệu tỷ đồng.

Theo Nhandan