Thứ sáu,  19/08/2022

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác năm 2019

LSO-Hôm nay (31/12), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao 347 nhiệm vụ, trong đó có 8 nhiệm vụ trọng tâm, 25 nhiệm vụ theo chương trình làm việc của UBND tỉnh và 314 nhiệm vụ thường xuyên của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Với sự cố gắng nỗ lực của ngành, đã có 311 nhiệm vụ được thực hiện hoàn thành và hoàn thành tốt, đặc biệt ngành đã hoàn thành tốt 7/8 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, chỉ ra vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục đối với những vấn đề liên quan đến ngành kế hoạch và đầu tư, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu như: công tác triển khai các dự án ngoài ngân sách; phân bổ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; hoạt động thẩm tra, đánh giá dự án và cấp phép các dự án tác động nhiều đến môi trường…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số hạn chế: tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch còn chậm; công tác tổ chức đấu thầu và thẩm định dự án đầu tư chưa hiệu quả; triển khai các dự án ngoài ngân sách còn lúng túng; phân bổ, sử dụng các nguồn vốn còn sai sót…

Đồng chí yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư cần chủ động, tích cực tham mưu xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh; đẩy mảnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số DDCI; phát huy vai trò tham mưu, đề xuất giải pháp để triển khai hiệu quả các đề án phát triển kinh tế trọng tâm của tỉnh; tiếp tục thực hiện các biện pháp thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Cùng đó, quan tâm phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã; thực hiện tốt công tác phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ANH DŨNG