Ảnh minh họa 

 

Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 là 5,0%/năm.

Như vậy mức lãi suất cho vay cho vay hỗ trợ nhà ở của các NHTM năm 2020 được giữ nguyên như mức áp dụng trong năm 2019./.