Thứ bảy,  02/07/2022

Đánh giá tình hình thực hiện các dự án trọng điểm

LSO-Sáng nay (7/1), Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm  tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện trong quý IV và cả năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh có 15 dự án trọng điểm (5 dự án vốn ngân sách nhà nước và 10 dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước).

Trong quý IV và cả năm 2019, với nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu và sự chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, giám sát thường xuyên của lãnh đạo UBND tỉnh, tiến độ các dự án trọng điểm được đẩy nhanh hơn.

Theo đó, kết thúc quý IV/2019, có 3 dự án vốn ngân sách nhà nước đã cơ bản hoàn thành (dự án Đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn; dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương – Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn). Đặc biệt là đã hoàn thiện đủ điều kiện nghiệm thu, đưa vào khai  thác, sử dụng đoạn tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn trong đầu năm 2020. Các dự án khác được đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và thi công xây lắp.

Tuy nhiên, một số dự án vẫn còn vướng mắc mặt bằng, thủ tục đầu tư còn chậm, phụ thuộc vào quy định, nhà tài trợ, một số chủ đầu tư, nhà thầu chưa chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện… nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án; hầu hết các dự án vốn ngoài ngân sách tiến độ thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra.

Tại cuộc họp, đại diện các chủ đầu tư, nhà thầu, một số sở, ngành đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thực hiện có hiện quả các dự án trọng điểm trong năm 2020.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Đối với 5 dự án vốn ngân sách nhà nước, UBND các huyện: Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia, Đình Lập cần đẩy nhanh tiến độ thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Các chủ đầu tư cần tiếp tục đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên (huyện Tràng Định) và dự án Đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn, chủ đầu tư và nhà thầu phải tập trung thi công hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

Đối với 10 dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư cần tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án trong giai đoạn chuẩn bị, lựa chọn nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang thực hiện.

Để các dự án trọng điểm được triển khai và thực hiện đảm bảo tiến độ đã đề ra, UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát tình hình thực hiện của từng dự án để kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc.

Được biết, căn cứ tình hình triển khai các dự án, Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm tỉnh đề xuất UBND tỉnh danh mục dự án trọng điểm năm 2020 gồm 19 dự án để chỉ đạo, điều hành. Trong đó, 12 dự án thuộc danh mục dự án trọng điểm năm 2019 tiếp tục chỉ đạo và bổ sung 7 dự án mới.

TRÍ DŨNG