Chủ nhật,  29/05/2022

Tổng kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2019

LSO-Hôm nay (10/1), Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Năm 2019, ngành tài chính toàn quốc đã chủ động đề xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính – ngân sách Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tính đến hết ngày 31/12/2019, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán, tăng 92,2 nghìn tỷ đồng so với đánh giá báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ tám (tháng 10,11/2019; tỷ lệ động viên vào ngân sách Nhà nước đạt khoảng 25,7% GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1% GDP). Cơ cấu chi ngân sách tiếp tục chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 27%.

Trong năm 2019, ngành tài chính toàn quốc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Kết quả đã rà soát, bãi bỏ 49 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 23 thủ tục và ban hành mới 38 thủ tục trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và bảo hiểm. Bộ tài chính thực hiện 99,9 nghìn cuộc thanh, kiểm tra, qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 71,7 nghìn tỷ đồng.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, năm 2019, UBND tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất – kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng. Điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2019 được thực hiện theo đúng dự toán. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 6.971,3 tỷ đồng, đạt gần 128% dự toán, bằng 131% so với năm 2018.

Công tác chi ngân sách cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm, theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện và thành phố sử dụng ngân sách đảm bảo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; tăng cường quản lý thị trường, giá cả, kiểm soát lạm phát…

Tại hội nghị, đại biểu một số bộ, ngành và các địa phương phát biểu, làm rõ thêm kết quả thu ngân sách và đề xuất giải pháp triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả mà ngành tài chính toàn quốc đạt được trong năm 2019.

Về nhiệm vụ trong năm 2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành tài chính tập trung khắc phục hạn chế, khó khăn, tiếp tục đổi mới tư duy, chiến lược thể hiện tầm nhìn vĩ mô nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp giải quyết một số vấn đề mà Chính phủ nêu ra, đặc biệt là giải ngân nguồn vốn đầu tư công; có kế hoạch cụ thể tập trung khắc phục, đảm bảo môi trường kinh doanh; tăng cường quản lý giá, thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Các bộ, ngành trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hàng chính; đổi mới tổ chức bộ máy, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ; đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính; thực hiện nghiêm túc việc phòng chống lãng phí, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả ngân sách Nhà nước; phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo và phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm 2020 để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cũng như nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao…

KIM HUYÊN – TRÍ DŨNG