Thứ ba,  17/05/2022

Bưu điện Lạng Sơn: Lấy thi đua làm động lực phát triển

(LSO) – Những năm gần đây, Bưu điện Lạng Sơn đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện, triển khai các phong trào thi đua theo chuyên đề, chủ điểm, bám sát định hướng của tỉnh và tình hình thực tiễn, tạo động lực để phát triển hoạt động sản xuất toàn diện.

Hằng năm, Ban lãnh đạo bưu Điện Lạng Sơn phối hợp cùng công đoàn đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, vạch rõ mục tiêu phấn đấu của từng giai đoạn và phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công nhân viên, người lao động ngay từ đầu năm. Từ đó, chương trình sẽ được triển khai xuyên suốt trong năm để khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tập thể, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Bên cạnh các chương trình thi đua kỷ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước, để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Bưu điện tỉnh thường xuyên triển khai các chương trình thi đua theo đợt, theo từng dịch vụ như: chuyển phát nhanh (EMS); bảo hiểm bưu điện (PTI); tiết kiệm bưu điện… Hiệu quả từ các chương trình được thể hiện khi các năm gần đây, năm nào đơn vị cũng có dịch vụ đạt tăng trưởng cao, được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam biểu dương ngay sau các đợt phát động như: dịch vụ tiết kiệm bưu điện trong quý I/2015 đạt hơn 111 tỷ đồng; dịch vụ ngân hàng và chuyển tiền trong nước quý I/2016 đạt hơn 232 tỷ đồng; tốp đầu về tăng trưởng dịch vụ EMS năm 2018…

Đại diện lãnh đạo Bưu điện Lạng Sơn nhận Cờ thi đua của Bộ Thông tin và truyền thông

Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 – 2019, Bưu điện tỉnh đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm bưu điện – văn hóa xã (BĐ-VHX). Nhiều chương trình thiết thực được triển khai hiệu quả như: “BĐ-VHX đột phá thành công”; “BĐ-VHX tích lũy điểm thưởng, ngập tràn phần thưởng”… Qua đó, tất cả điểm BĐ-VHX đã được quan tâm sửa chữa, khang trang theo đúng nhận diện thương hiệu ngành. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 79 điểm BĐ-VHX cung cấp đa dạng dịch vụ – sản phẩm, nhất là dịch vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn nông thôn thực hiện các thủ tục hành chính.

Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Phong trào thi đua được đơn vị triển khai diện rộng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Trong đó có những chương trình trọng tâm để phát triển dịch vụ thế mạnh về BĐ – VHX, bưu chính chuyển phát… với những nội dung cụ thể, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn như: thi đua nâng cao chất lượng khâu phát; đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính công ích; Bưu cục kiểu mẫu – giao dịch viên chuyên nghiệp… và các phong trào được đơn vị đánh giá, xét chất lượng theo từng quý, để kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt và kiểm điểm, nhắc nhở cá nhân, tập thể còn hạn chế.

Hiệu quả từ các phong trào thi đua đã thúc đẩy Bưu Điện tỉnh liên tục phát triển cả về lượng và chất trong những năm gần đây. Năm 2015, đơn vị có mạng lưới 230 điểm phục vụ bưu chính với 549 cán bộ nhân viên, người lao động, đến nay tăng lên 235 điểm phục vụ bưu chính với 645 cán bộ nhân viên, người lao động. Đặc biệt, tổng doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như doanh thu năm 2015 của đơn vị chỉ đạt hơn 73 tỷ đồng thì đến năm 2019 đã tăng gấp hơn 3 lần, đạt trên 224 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2018. Đây là những con số minh chứng cho sự phát triển của Bưu điện Lạng Sơn.

Thành tích của Bưu điện Lạng Sơn trong những năm qua đã được khẳng định khi năm 2019, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì và được nhận cờ thi đua của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là động lực lớn để tập thể đơn vị tiếp tục phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn nữa, mà trước mặt là hoàn thành mục tiêu đạt tổng doanh thu 217,7 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch được giao, đồng thời thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua đã được công đoàn phát động.

Theo ông Hoàng Thanh Việt, Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Lạng Sơn, trong giai đoạn 2020 – 2025, công đoàn và ban lãnh đạo đơn vị đã thống nhất vẫn xác định thi đua là động lực để Bưu điện Lạng Sơn phát triển bền vững, trong đó tập trung phát động phong trào đạt thành tích cao với 3 lĩnh vực trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng bưu điện – văn hóa xã, bưu chính chuyển phát và dịch vụ hành chính công. Trong đó, đáp ứng các dịch vụ công ích được đơn vị đặt lên hàng đầu để đáp ứng những điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Trong năm 2020, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Bưu điện tỉnh còn tập trung triển khai một số dự án, đề án lớn của Trung ương giao cho ngành bưu điện theo chỉ đạo từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam như đề án: hệ tri thức Việt số hóa; dữ liệu dân cư…
ANH DŨNG