Năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vinh dự có 03 đơn vị đạt giải thưởng “Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”, đó là: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Cục Quản lý đấu thầu, Tổng cục Thống kê (trong tổng số 09 cơ quan trên cả nước).

Các con số minh chứng cho tỷ lệ đăng ký kinh doanh mới đạt kỷ lục trong năm

 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là Hệ thống của cơ quan nhà nước đầu tiên thực hiện kết nối, chia sẻ với dữ liệu với Trục tích hợp dữ liệu quốc gia (NGSP), kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện nay, tất cả thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp đều có thể thực hiện trực tuyến thông qua các ứng dụng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với nhóm 18 dịch vụ công được triển khai ở mức độ 4 và 04 nhóm dịch vụ công được triển khai ở mức độ 3; đồng thời, thực hiện công khai hóa toàn bộ quy trình đăng ký doanh nghiệp cũng như tình trạng hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Năm 2019, Cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tiếp tục là địa chỉ quen thuộc, đáng tin cậy của nhiều người dân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính hay tìm kiếm thông tin liên quan đến lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Tính đến tháng 12/2019, tổng số lượt truy cập vào Cổng Thông tin đã đạt hơn 532,96 triệu lượt truy cập. Trong đó, riêng năm 2019, tổng lượt truy cập đạt hơn 182,12 triệu, tăng 1,22 lần so với năm 2018.

Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khảo sát hàng năm đã ghi nhận, trong 10 chỉ số thành phần thì Gia nhập thị trường là lĩnh vực nhận được sự hài lòng nhất của doanh nghiệp trong 14 năm liên tiếp (từ 2005 đến nay)./.