Thứ bảy,  25/09/2021

Phát triển kinh tế tập thể: Nâng “chất” các hợp tác xã mới thành lập

(LSO) – Khoảng 3 năm trở lại đây, số lượng các hợp tác xã (HTX) thành lập mới trên địa bàn tỉnh tăng đột biến. Không để tình trạng các HTX tồn tại theo kiểu hình thức, tỉnh đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX thành lập mới này.

Nếu như cả năm 2016, trên địa bàn toàn tỉnh mới thành lập được 27 HTX thì đến năm 2017, con số này là 40 HTX, vượt trên 100% kế hoạch; năm 2018, toàn tỉnh thành lập được 54 HTX, vượt 8% kế hoạch và năm 2019 thành lập được 39 HTX, vượt 95% kế hoạch. Chỉ tính 3 năm trở lại đây, từ năm 2017 – 2019, toàn tỉnh thành lập mới được 133 HTX, chiếm trên 50% tổng số HTX trên địa bàn tỉnh (hết năm 2019, toàn tỉnh có 251 HTX).

Số lượng HTX thành lập mới lớn là điều đáng mừng, tuy nhiên, chất lượng hoạt động của các HTX mới còn những hạn chế nhất định. Trên thực tế, chất lượng hoạt động của HTX mới còn thấp, quy mô nhỏ lẻ, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị còn chưa phổ biến, chậm nhân rộng.

Chăm sóc cây chè ở HTX Trồng chè dưới tán hồi xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia

Từ thực tế như vậy nên để các HTX mới thành lập từng bước ổn định hoạt động, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX.

Ông Vy Kim Truyền, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Liên minh HTX tỉnh đã tham mưu, phối hợp để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp nhất cho các HTX mới thành lập. Nổi bật như việc đào tạo, tập huấn trình độ quản trị; hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa bàn cũng như nhu cầu thị trường.

Chỉ tính riêng trong năm 2019, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 7 lớp tập huấn cho trên 400 lượt cán bộ và thành viên các HTX với các nội dung phổ biến, tuyên truyền liên quan đến khuyến khích phát triển kinh tế tập thể; lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; tổ chức 15 lớp tuyên truyền  về phát triển mô hình HTX cho gần 1.000 người tại 11 huyện, thành phố.

Thông qua tuyên truyền, tập huấn đã giúp lãnh đạo các HTX mới thành lập có thêm kiến thức, định hướng phát triển phù hợp. Ông Nguyễn Trường Phi, Giám đốc HTX Sản xuất dịch vụ thương mại Nguyễn Gia, huyện Tràng Định cho biết: HTX hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng cây ăn quả. Do mới đi vào hoạt động (thành lập năm 2018) nên còn gặp không ít khó khăn từ nguồn lực, kinh nghiệm, thị trường… Thông qua các lớp tập huấn do Liên minh HTX tỉnh phối hợp tổ chức, tôi đã được trang bị thêm kiến thức về xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu cũng như quản trị HTX. Từ đó góp phần giúp HTX nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định.

Bên cạnh hỗ trợ về tuyên truyền, tập huấn, Liên minh HTX tỉnh cùng các ngành liên quan đã tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn cho các HTX mới thành lập. Đến nay, quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã hỗ trợ cho 30 lượt HTX vay vốn với số tiền 6,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 9 HTX với số tiền trên 13 tỷ đồng. Cùng với đó, năm 2019, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ cho hàng chục HTX trên địa bàn tham gia thực hiện các dự án phát triển sản xuất.

Cùng với hỗ trợ tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, vốn, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh cùng các cơ quan liên quan đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX mới thành lập tham gia quảng bá, xúc tiến thương mại; hỗ trợ đất đai, nhân lực… Qua đó góp phần giúp các HTX mới thành lập từng bước vượt qua khó khăn ban đầu, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế tập thể chung trên địa bàn. Nếu như năm 2017, doanh thu bình quân của 1 HTX trên địa bàn tỉnh được 850 triệu đồng/năm thì đến năm 2019, doanh thu trung bình là 950 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình quân người lao động trong HTX tăng từ 40 triệu đồng/người/năm năm 2017 lên 45 triệu đồng/người/năm 2019.

TÂN AN