Thứ bảy,  02/07/2022

Kho bạc Nhà nước tỉnh: Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách

(LSO) – Từ năm 2016 đến nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã từng bước hiện đại hóa công tác thanh toán, tổ chức vận hành tốt Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) cũng như chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng, thu thuế trực tiếp,… góp phần đáp ứng yêu cầu quản lý ngân sách nhà nước, tạo thuận lợi cho khách hàng khi giao dịch.

   Hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 1.601 đơn vị, 8.742 tài khoản giao dịch qua Kho bạc Nhà nước tỉnh (KBNN) với doanh số hoạt động trong giai đoạn 2016 – 2019 là 339.769 tỷ đồng. Để thực hiện hoạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, các loại vốn, quỹ và tài sản nhà nước, KBNN đã đưa vào tổ chức, vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) như: chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng, điện tử song phương với ngân hàng thương mại, thanh toán điện tử liên kho bạc…

Khách hàng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng Phòng Kế toán KBNN tỉnh cho biết: Việc hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ kế toán, thanh toán đã đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác, an toàn. Ngoài ra, chương trình thanh toán điện tử liên ngân hàng, song phương điện tử đã tập trung nguồn quỹ về KBNN được an toàn, hiệu quả. Qua đó, KBNN không bị động về nguồn tiền, nhất là thời điểm cuối năm, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không bị chậm chễ trong việc giải ngân các khoản chi lớn.

Từ việc vận hành tốt các chương trình ứng dụng điện tử các giao dịch của khách hàng với KBNN đã được đơn giản hóa và tiết kiệm thời gian đáng kể. Hiện nay, gần như mọi giao dịch đều được thao tác trên máy tính và nhập dữ liệu trực tuyến, thời gian thực hiện xong một giao dịch chỉ khoảng 5 phút, thay vì 30 phút như trước đây. Điều này đã tạo thuận lợi tối đa cho cả khách hàng và cán bộ KBNN trong các hoạt động nghiệp vụ.

   Nâng cao hiệu quả thu ngân sách

Từ việc hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ, KBNN tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong ngành tài chính hoàn thành việc xây dựng và triển khai dự án “Hiện đại hóa quy trình thu nộp thuế giữa Thuế – Hải quan – KBNN” (chương trình TCS) và dự án phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa các cơ quan ngành tài chính với các ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó, các hình thức thu đã được triển khai hiện đại như: Ủy nhiệm thu bằng tiền mặt qua ngân hàng; nộp ngân sách qua internet, cây ATM; thu qua điểm chấp nhận thẻ (POS)…

Hiện tại, KBNN Lạng Sơn đã phối hợp thu ngân sách nhà nước qua 5 hệ thống ngân hàng trên địa bàn gồm: BIDV, Vietinbank, Agribank, MB, Vietcombank. Đồng thời, với việc hiện đại hóa hệ thống điện tử liên thông, KBNN đã cung cấp thông tin, số liệu thu theo từng cấp ngân sách, từng địa bàn huyện và các sắc thu cơ bản; so sánh, đánh giá tình hình thu so với dự toán giao, kịp thời phối hợp với các cơ quan tài chính xử lý những vướng mắc trong công tác điều hành thu ngân sách.

Qua đó, hiệu quả thu ngân sách nhà nước những năm gần đây luôn được KBNN thực hiện hiệu quả. Trong giai đoạn 2016 – 2019,  đơn vị luôn hoàn thành dự toán được giao với tổng số thu là 25.908 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2019, tổng thu đạt 6.996 tỷ đồng, vượt 42% dự toán Chính phủ giao, trong đó thu nội địa vượt 49%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt 32%

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Giám đốc KBNN Lạng Sơn cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu kết thúc năm 2020 có 100% các đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Qua đó, đưa các hoạt động kho bạc ngày một hiện đại đơn giản về thủ tục, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước chuyển chứng từ trực tiếp qua điện tử, tiết kiệm thời gian, góp phần hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính.

ANH DŨNG