Thứ ba,  21/09/2021

UBND tỉnh họp chuyên đề tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tháng 4/2020

LSO-Chiều nay (29/4), dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh họp kỳ chuyên đề tháng 4/2020 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án.

Tại phiên họp, UBND tỉnh đã xem xét, thảo luận và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 14 danh mục dự án do thành phố Lạng Sơn, các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan đảm nhiệm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các dự án gồm: dự án Khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; khu A tái định cư Mai Pha; Công viên cây xanh phía Nam cầu Kỳ Cùng; dự án khu đô thị Phú Lộc I, II; dự án điều chỉnh mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I thành phố Lạng Sơn; khu tái định cư và dân cư Hữu Khánh; dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn; khu chế xuất I; cụm công nghiệp Hợp Thành I, II và khu tái định cư Hợp Thành; dự án đường dây 220 kV Bắc Giang-Lạng Sơn…

Các vướng mắc chủ yếu về áp dụng cơ chế giao đất tái định cư; áp dụng hỗ trợ khác cho người dân bị ảnh hưởng để ổn định đời sống; chi trả hỗ trợ vật kiến trúc do thi công gây ra đối với cây cối hoa màu của người dân; xác định vị trí đất ở liền kề để tính hỗ trợ khác và để làm tái định cư ổn định đời sống cho người bị thu hồi đất…

Thảo luận tại phiên họp, trên cơ sở áp dụng các quy định của pháp luật đất đai và các văn bản hướng dẫn, xem xét đề xuất giải pháp tháo gỡ của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với những vướng mắc của từng dự án, đại diện UBND các huyện, thành phố đều cơ bản nhất trí với các đề xuất giải pháp của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời đề xuất một số giải pháp khác để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng như: tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư với các địa phương và ngành chức năng; các nhà đầu tư chủ động bố trí kinh phí để chi trả kịp thời cho dân.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh phát biểu phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với các dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường là không giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu tại khu A tái định cư Mai Pha.

Về giao đất tái định cư cho 4 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn, đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường và thành phố Lạng Sơn rà soát, xem xét lại điều kiện, báo cáo UBND tỉnh trong kỳ họp sau…

Liên quan đến các dự án thuộc huyện Cao Lộc, đồng chí yêu cầu huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ, nhất là dự án khu chế xuất I, cụm công nghiệp Hợp Thành I, II và khu tái định cư Hợp Thành.

Về các dự án đường điện 220 kV Bắc Giang-Lạng Sơn trên địa bàn huyện Hữu Lũng, đồng chí yêu cầu huyện không áp dụng cơ chế chính sách theo Quyết định 37 của UBND tỉnh vì quyết định này đã hết hiệu lực thi hành.

Đối với dự án khu dân cư và tái định cư xã Hữu Khánh thuộc huyện Lộc Bình, đồng chí yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Lộc Bình tính toán lại phương án bồi thường, theo đó, phương án nào có lợi cho dân thì thực hiện.

Các nhà đầu tư nghiêm túc bố trí đủ kinh phí để chi trả kịp thời cho các hộ dân khi các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường.

TRANG NINH