Ảnh minh họa 

 

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 1.250 tỷ đồng. Lãi suất huy động tại các kỳ hạn trúng thầu đều tăng 0,12%/năm.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 750 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,50%/năm, cao hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/4/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,85%/năm, cao hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/4/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước huy động được 36.051 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX./.