Thứ ba,  11/05/2021
Giải quyết hồ sơ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Chuyển biến tích cực

LSO-Thời gian qua, công tác giải quyết hồ sơ về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận) cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được cơ quan chuyên môn tích cực thực hiện. Qua đó, số hồ sơ giải quyết cấp giấy chứng nhận được giải quyết kịp thời, không xảy ra tình trạng tồn đọng quá hạn.


Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng
phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết hồ sơ
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hữu Lũng là huyện có số lượng hồ sơ đất đai lớn trên địa bàn tỉnh, trước đây, có thời điểm số lượng hồ sơ đất đai còn tồn đọng, quá hạn. Theo thống kê của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hữu Lũng, năm 2017 tồn đọng 651 hồ sơ, năm 2018 tồn đọng 459 hồ sơ. Theo ông Linh Văn Toan, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hữu Lũng, hồ sơ tồn đọng do nhiều nguyên nhân, như: địa hình phức tạp nên công tác thẩm định hồ sơ tại thực địa mất nhiều thời gian; cán bộ, chuyên viên xử lý thiếu, sắp xếp vị trí công việc chưa thật phù hợp; trình độ cán bộ địa chính một số xã còn hạn chế;…

Để khắc phục tình trạng trên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hữu Lũng bố trí, sắp xếp phân công từng mảng, lĩnh vực cho cán bộ, chuyên viên phù hợp; giao chỉ tiêu, kế hoạch ngay từ đầu năm cho từng bộ phận. Đồng thời, cán bộ, chuyên viên hỗ trợ cho nhau trong quá trình thẩm định hồ sơ. Ngoài ra, chú trọng tập huấn cho cán bộ địa chính cấp xã trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký đất đai và hoàn thiện các thủ tục kê khai hồ sơ ngay từ cấp xã, không để xảy ra tình trạng hồ sơ khi nộp lên cấp huyện phải trả lại do chưa đúng, đủ theo quy định. Qua đó, hết năm 2019, trên địa bàn huyện không còn tình trạng tồn đọng hồ sơ về đất đai, cấp mới 1.584 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vượt 264% so với kế hoạch.

Ông Toan cho biết: Với các giải pháp phù hợp, hiệu quả, đến nay, công tác giải quyết hồ sơ về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 6/4/2020, huyện tiếp nhận 2.527 hồ sơ về đất đai, đã giải quyết 1.944 hồ sơ, còn 583 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không có hồ sơ quá hạn; đã cấp 629 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, vượt 4,83% kế hoạch.

Không chỉ Hữu Lũng, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy chứng nhận được các huyện, thành phố tập trung các giải pháp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nhân dân thực hiện nghĩa vụ đăng ký thủ tục về đất đai, đăng ký cấp giấy chứng nhận; tập huấn cho cán bộ cấp xã trong hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai;… Qua đó, đến nay, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai một số huyện cấp giấy chứng nhận đạt, vượt kế hoạch giao, như: Lộc Bình cấp vượt 8%, Văn Lãng vượt 12,7%, Bắc Sơn vượt 45,4%…

Song song với đó, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiều giải pháp để giải quyết hiệu quả hồ sơ đất đai, cấp giấy chứng nhận. Bà Phan Thị Quyên, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Để giải quyết hồ sơ đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt hiệu quả, thời gian qua, văn phòng tham mưu cho sở chỉ đạo các giải pháp. Trong đó, áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đặc biệt, từ tháng 6/2019, Sở thực hiện luân chuyển các hồ sơ đất đai liên thông sang cơ quan thuế bằng phần mềm điện tử, từ đó rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ. Cùng với đó, Sở ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính;…

Qua đó, năm 2019, toàn tỉnh cấp được 21.539 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vượt 330,7% so với kế hoạch (trong đó, cấp cho tổ chức được 179 giấy, cấp cho hộ gia đình cá nhân được 21.360 giấy), không có hồ sơ tồn đọng. Từ đầu năm 2020 đến ngày 10/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 19 hồ sơ của tổ chức, đã giải quyết 16 hồ sơ (không có hồ sơ chậm hạn); 10.324 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, đã giải quyết 9.080 hồ sơ (trong đó có 8.723 hồ sơ trả đúng hạn; 357 hồ sơ chậm hạn, chiếm 3,9% tổng số hồ sơ đã giải quyết, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm 2019); cấp giấy chứng nhận đối với tổ chức được 128 giấy, vượt 60% chỉ tiêu được giao; cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được 5.072 giấy chứng nhận, vượt 3% chỉ tiêu được giao.

ĐỖ HOẠT