Thứ tư,  20/10/2021

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Tràng Định

LSO-Sáng nay (14/5), đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình kết quả triển khai Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 (Chương trình số 22) tại huyện Tràng Định.

Theo báo cáo của UBND huyện Tràng Định, thực hiện Chương trình số 22, huyện ủy, UBND huyện triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tạo được sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Qua đó, huy động nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 từ nguồn vốn ngân sách trung ương (vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) là 750,071 tỷ đồng; nguồn vốn khác là 216,77 tỷ đồng.

Trong phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, đường nội đồng, trục thôn, ngõ xóm, đường xã và hệ thống mương thủy lợi được đầu tư. Trong đó, đã cứng hóa được 60,6% đường huyện, 33,6% đường xã, 22,4% đường trục thôn, 22,7% đường ngõ xóm, 99% đường nội đồng; số hộ sử dụng điện đạt 98%.

Trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từng bước hình thành rõ nét vùng sản xuất hàng hóa tập trung, một số mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng bưởi Diễn, nhãn miền tại xã Tri Phương; mô hình sản xuất thạch an toàn, thiết kế mẫu bao bì sản phẩm tại xã Kim Đồng… Công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm về nông nghiệp nông thôn được thực hiện có hiệu quả…

Tại buổi làm việc, các đại biểu làm rõ một số nội dung như: vấn đề nợ vốn trong xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mô hình phát triển sản xuất; vấn đề thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn đánh giá cao kết quả của huyện Tràng Định trong thực hiện Chương trình số 22. Đồng chí lưu ý huyện tăng cường chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả chương trình; tiếp tục huy động nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi; quan tâm định hướng, hướng dẫn các hợp tác xã, hộ gia đình hình thành, phát triển các mô hình sản xuất. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các công trình xây dựng hạ tầng…

Trước đó, đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế mô hình trồng mía, công trình đường giao thông nông thôn tại xã Chí Minh, mô hình trồng thạch đen, cơ sở sản xuất thạch đen tại xã Kim Đồng.

ĐỖ HOẠT