Thứ tư,  08/12/2021

Vốn sản xuất kinh doanh: Tiếp sức vùng khó ở Hữu Lũng

(LSO) – Hiện nay, tổng dư nợ chương trình cho vay vốn sản xuất kinh doanh (SXKD) tại vùng khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hữu Lũng thực hiện đạt trên 94 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã tiếp sức cho nhiều gia đình ở vùng khó khăn đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Gia đình ông Đặng Việt Tuyến, thôn Tân Nhiên, xã Nhật Tiến là một trong những hộ tiêu biểu về sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình SXKD. Ông Tuyến cho biết: “Trước đây, đời sống gia đình tôi còn khó khăn, muốn vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế nhưng lại không thuộc diện hộ nghèo. Năm 2012, được Hội Nông dân xã tuyên truyền, tôi vay 30 triệu đồng từ chương trình cho vay SXKD của NHCSXH. Từ số tiền đó, tôi đầu tư trồng bưởi Diễn và mở rộng diện tích trồng na dai. Với mô hình phát triển cây ăn quả, hằng năm, gia đình tôi có thu nhập trên 200 triệu đồng và trả hết số vốn đã vay”.

Cán bộ Ngân hàng chính sách huyện kiểm tra tình hình sử dụng vốn của hộ vay vốn xã Nhật Tiến

Không chỉ gia đình ông Tuyến, thời gian qua, gần 50 hộ ở xã Nhật Tiến được vay vốn chương trình SXKD của NHCSXH huyện với tổng dư nợ 2,1 tỷ đồng. Ông Lô Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, nguồn vốn của chương trình này giúp nhiều người dân trên địa bàn đầu tư phát triển các mô hình: trồng cây ăn quả, kinh doanh tạp hóa, xưởng chế biến gỗ, sản xuất gạch… Nhờ đó, từng bước nâng cao thu nhập người dân, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng/người, năm (tăng 16 triệu đồng/người/năm so với năm 2016).

Không riêng xã Nhật Tiến, theo Quyết định 1010/QĐ-TTg, ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, huyện Hữu Lũng có 20 xã thuộc vùng khó khăn/24 xã, thị trấn của toàn huyện được triển khai chương trình cho vay SXKD. Để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất ở các xã này, những năm qua, NHCSXH huyện Hữu Lũng đã tham mưu với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện để triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình. Hiện nay, tổng dư nợ chương trình trên địa bàn huyện đạt 94,7 tỷ đồng, tăng gần 11 tỷ đồng so với cuối năm 2019. Tổng số hộ còn dư nợ chương trình này là 2.259 hộ; bình quân số tiền vay là 42 triệu đồng/hộ. Trong đó, một số xã có dư nợ cao như: Đồng Tiến 13 tỷ đồng; Hòa Sơn 10 tỷ đồng; Tân Thành 8,3 tỷ đồng; Yên Sơn 7 tỷ đồng…. Với kết quả trên đây, Hữu Lũng là một trong những huyện có số dư nợ chương trình lớn nhất toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc NHCSXH huyện cho biết: Đối tượng vay vốn của chương trình là các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo thực hiện các hoạt động SXKD ở vùng khó khăn. Để thực hiện hiệu quả chương trình, hằng năm, đơn vị chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã rà soát nhu cầu thực tế của các hộ vay vốn để xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo. Trên cơ sở quyết định giao vốn của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh giao cho huyện, đơn vị chủ động tham mưu với UBND huyện căn cứ nhu cầu thực tế, ban hành quyết định giao vốn đến các xã để triển khai cho vay kịp thời. Qua đó, người dân hiểu rõ về chương trình nên chủ động làm hồ sơ vay để đầu tư SXKD.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, bên cạnh việc tuyên truyền người dân đưa vốn vào phát triển sản xuất, NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác kiểm tra thường xuyên hằng tháng, kiểm tra sau vay vốn đối với các hộ vay. Qua kiểm tra, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ, trả lãi đúng hạn.

Từ nguồn vốn vay hộ SXKD tại vùng khó khăn và các chương trình khác, từ đầu năm 2020 đến nay, người dân vùng khó khăn của huyện Hữu Lũng đã trồng mới 632 ha rừng và cây ăn quả; mua được gần 300 con trâu, bò… từ đó, có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo.

KIM HUYÊN