Thứ tư,  08/12/2021

Quỹ bình ổn giá xăng dầu cuối quý 1 đạt gần 5.000 tỷ đồng

​Bộ Tài chính công bố Quỹ bình ổn giá xăng dầu trích lập đến hết 31/3 đạt 5.000 tỷ đồng và tổng số sử dụng trong quý là 194 tỷ đồng.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP (ngày 3/9/2014) của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công bố thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) trong quý 1.

Cụ thể, số dư Quỹ bình ổn giá xăng đến hết quý 1 đạt 4.958 tỷ đồng. Trước đó, số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 2.779 tỷ đồng.

Về tình hình biến động Quỹ trong quý 1, tổng số trích lập vào Quỹ là 2.370 tỷ đồng, bên cạnh đó số sử dụng là 194 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ đạt 2,7 tỷ đồng và lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG là 3 triệu đồng./.

Theo Vietnamplus