Thứ ba,  21/09/2021

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân: Bước chuyển ở Đình Lập

(LSO) – Thời gian qua, với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt của cấp chính quyền, ngành chức năng từ huyện đến cơ sở, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đình Lập có chuyển biến tích cực. Tỉ lệ giải quyết hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt chỉ tiêu giao.

Gia đình ông Bế Văn Tài, thôn Kim Quán (xã Đình Lập) làm nhà ở nhiều năm nay nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Được cơ quan chuyên môn huyện, xã tuyên truyền, hướng dẫn, đầu năm 2020, ông Tài làm các thủ tục hồ sơ đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Ông Tài cho biết: Nhiều năm nay, tôi làm nhà ở nhưng không để ý đến việc phải làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được  cơ quan chuyên môn huyện, xã, tôi nhận rõ sự cần thiết phải thực hiện đăng ký, kê khai để được cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định. Từ đó, tôi làm các thủ tục đăng ký, kê khai ngày 16/3/2020, tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà ở đối với thửa đất đã làm nhà lâu năm với diện tích 80 m2 và giấy chứng nhận quyền sử dụng 189 m2 đất trồng cây lâu năm liền kề nhà ở.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đình Lập rà soát các thửa đất trên bản đồ

Không chỉ hộ gia đình ông Tài, nhiều hộ gia đình đã tích cực làm các thủ tục đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận đối với các thửa đất nhà ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận. Để thực hiện có hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, UBND xã Đình Lập phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện thông báo tới người dân các thửa đất chưa được cấp giấy. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận.

Ông Hoàng Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND xã Đình Lập cho biết: Khoảng 2 năm trở về trước, việc thực hiện đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận đối với các thửa đất của người dân còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa nhận thức rõ về trách nhiệm cũng như quyền lợi khi làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận. Vì vậy, từ cuối năm 2018 đến nay, xã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép thông qua các cuộc họp tại xã, thôn về Luật Đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… Cùng với đó, niêm yết công khai bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND xã để người dân biết. Qua đó, người dân chủ động hơn trong việc thực hiện các thủ tục. Năm 2019, trên địa bàn xã có 157 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận  quyền sử dụng (chỉ tiêu huyện giao 150 thửa); trong 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn xã có 69 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự kiến hết năm 2020 sẽ cấp đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao (135 thửa).

Không chỉ xã Đình Lập, thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập đã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác này. Cùng với đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện phối hợp với các xã, thị trấn rà soát toàn bộ các thửa đất hộ gia đình, cá nhân sử dụng chưa đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận, từ đó thông báo để người dân biết. Đồng thời, chi nhánh xây dựng kế hoạch tổ chức hướng dẫn, kê khai đăng ký quyền sử dụng đất tập trung tại khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn. Trường hợp các thửa đất chưa được đo đạc bản đồ địa chính hoặc đã được đo đạc nhưng có biến động thì tiến hành đo đạc, chỉnh lý biến động theo quy định và hướng dẫn người dân đăng ký kê khai để cấp giấy chứng nhận;…

Bà Nông Thị Nương, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cho biết: Do thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận đến tận thôn bản, hộ gia đình nên người dân có ý thức chủ động, tích cực hơn so với trước đây. Cùng với đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện giao chỉ tiêu thực hiện đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng xã; chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện thực hiện các biện pháp đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả. Qua đó, công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn có chuyển biến tích cực. Trong năm 2019, trên địa bàn huyện Đình Lập, cơ quan có thẩm quyền đã cấp 1.166 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vượt 200 giấy so với chỉ tiêu giao. Trong 5 tháng đầu năm 2020, cấp được 320 giấy chứng nhận, vượt 20 giấy so kế hoạch năm.

ĐỖ HOẠT