Thứ hai,  21/06/2021

Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

LSO-Sáng nay (30/6), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 6 và đánh giá tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý II/2020.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2020 tỉnh thực hiện 19 dự án trọng điểm, trong đó 5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Trong quý II/2020, các chủ đầu tư và một số nhà đầu tư đã quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công.

Trong đó, 5/5 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cơ bản đáp ứng tiến độ được phê duyệt; 6/14 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách đáp ứng được tiến độ, còn lại 8 dự án chậm tiến độ.

Về thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh; theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến hết ngày 22/6/2020, có 9/11 UBND các huyện, thành phố gửi báo cáo, trong đó có 2 huyện không có báo cáo là Bình Gia và Văn Quan. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy 5 huyện không có vướng mắc về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ gồm: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Tràng Định và Đình Lập; 4 huyện, thành phố có vướng mắc gồm thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, Văn Lãng và Lộc Bình.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận và thống nhất của các sở, ngành và các huyện, thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết đối với các dự án còn vướng mắc.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của các dự án trọng điểm, đồng thời đề xuất phương án giải quyết cụ thể đối với từng dự án.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh
phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh yêu cầu: Trong 6 tháng cuối năm, các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; các chủ đầu tư, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, giải ngân, hoàn ứng vốn theo đúng quy định.

Đối với một số dự án hiện nay chưa hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, còn có một số vướng mắc, các cơ quan quản lý nhà nước chủ động đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Đối với việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các đề xuất phương án giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động, khẩn trương xây dựng giá đất cụ thể để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

ĐỖ HOẠT