Thứ ba,  30/05/2023

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

LSO-Sáng 30/6/2020, Tổ Công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2020 tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, đối với 14 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao theo dõi xử lý có thời hạn trên hệ thống VNPT – iOffice, ban đã hoàn thành đúng hạn 8 nhiệm vụ, còn 6 nhiệm vụ trong thời hạn. Đối với 115 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại các thông báo, kết luận, quyết định, có 112 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn. Trong năm 2020, Ban Quản lý thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay 5/5 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản được thực hiện theo kế hoạch. Về giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, Ban Quản lý đã phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết xong 2/2 ý kiến.

Năm 2020, Ban Quản lý được giao làm chủ đầu tư 14 dự án với kế hoạch vốn 102.681 triệu đồng. Đến ngày 15/6/2020, đã giải ngân được 42.119 triệu đồng, bằng 41% kế hoạch. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý đã tiếp nhận 3.653 văn bản điện tử, ban hành 891 văn bản, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của đơn vị hoàn toàn dưới dạng điện tử…

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy, giải ngân vốn đầu tư công..


Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng
Tổ Công tác phát biểu tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế
cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, tổ công tác đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trong thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Ban Quản lý cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao; tăng cường công tác quản trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh trong thu hút đầu tư, nâng cấp các cửa khẩu, các chương trình, dự án đầu tư vào cửa khẩu để hoạt động cửa khẩu đạt hiệu quả hơn…

NGỌC MAI