Thứ bảy,  31/07/2021

Xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh

LSO-Sáng nay (30/6), đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2025.

Theo báo cáo đề dẫn của Sở Thông tin- Truyền thông (cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo Đề án), trong những năm qua, quá trình đô thị hóa của tỉnh Lạng Sơn diễn ra mạnh mẽ, có tác động tích cực đến mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tỉnh Lạng Sơn cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề như: quản lý đô thị, quy hoạch, giao thông, môi trường, quản lý trật tự an toàn xã hội, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân,… gặp nhiều khó khăn, chồng chéo. Do vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng đô thị thông minh được xem là một giải pháp hàng đầu góp phần giải quyết những khó khăn đó.

Với thực trạng kinh tế – xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin hiện tại, tỉnh Lạng Sơn đang có nhiều thuận lợi và điều kiện để có thể xây dựng đô thị thông minh trong giai đoạn 2020 – 2025.

Xây dựng đô thị thông minh sẽ thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên mọi phương diện trong một tổng thể thống nhất lấy phát triển “chính quyền điện tử” là trung tâm.

Xây dựng đô thị thông minh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng kịp thời, giúp công tác chỉ đạo, điều hành hiệu quả và tiết kiệm, đặc biệt, sẽ góp phần giúp công tác quản lý đô thị đạt hiệu quả cao, từ đó đảm bảo phát triển đô thị bền vững.

Việc xây dựng đô thị thông minh sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, xây dựng đô thị thông minh góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp của chính quyền đô thị; tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tiện ích, ưu việt, thuận lợi, công khai, minh bạch, kịp thời, giảm chi phí không chính thức, giảm thiểu thời gian giao dịch hành chính với chính quyền.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn mục đích, ý nghĩa, lợi ích, thuận lợi và những khó khăn trong việc thực hiện Đề án xây dựng thông minh tỉnh Lạng Sơn. Cùng đó, đưa ra giải pháp xây dựng đề án trong thời gian tới…


Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn là xu thế tất yếu trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tuy vậy, từ thực tiễn của tỉnh cho thấy giai đoạn triển khai dự án cần phải có tầm nhìn xa hơn.

Cụ thể, tên của Đề án cần ghi rõ là: “Xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Các nhóm nhiệm vụ trong đề án phải rà soát lại, xây dựng lộ trình cụ thể, chi tiết; trong quá trình thực hiện đề án phải tranh thủ mọi nguồn lực trong xã hội chứ không trông chờ vào kinh phí đầu tư của nhà nước. Về giải pháp trong quá trình thực hiện, cần chú trọng đến giải pháp phát triển nguồn nhân lực và giải pháp nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin trong xây dựng đô thị thông minh…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: các cơ quan thực hiện luôn phải “lấy người dân làm trung tâm” trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh. Cơ quan tham mưu xây dựng đề án cần tiếp tục làm việc với các sở, ngành liên quan để xây dựng lộ trình thực hiện từng nhóm nhiệm vụ, sau đó chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề án.

Được biết, thành phố Lạng Sơn được tỉnh lựa chọn là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm xây dựng đô thị thông minh.

TRÍ DŨNG