Thứ hai,  21/06/2021

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bước chuyển ở Văn Quan

(LSO) – Khoảng 3 năm trở lại đây, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn huyện Văn Quan có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, ý thức của người dân trong việc đăng ký kê khai cấp GCNQSDĐ ngày càng được nâng lên.

Sau khi được cơ quan chuyên môn của huyện, xã rà soát số thửa, số diện tích đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm chưa được cấp GCNQSDĐ, gia đình ông Hoàng Văn Ân, thôn Bản Coóng, xã Bình Phúc (trước đây là xã Xuân Mai) làm hồ sơ đăng ký kê khai để được cấp giấy chứng nhận với diện tích 346 ha (trong đó, 134 m2 đất trồng lúa nước, 212 m2 đất trồng cây lâu năm). Ông Ân cho biết: Trước đây, tôi nghĩ đất do cha ông để lại nên  không tính đến việc phải làm giấy chứng nhận. Sau khi được tư vấn, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn huyện, xã, tôi xác định việc đăng ký vừa đảm bảo theo quy định của nhà nước vừa mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình nên tôi đăng ký kê khai để được cấp giấy chứng nhận. Qua đó, tôi yên tâm hơn để lao động sản xuất.

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan kiểm tra hồ sơ khi cấp GCNQSDĐ

Không chỉ gia đình ông Ân, các  gia đình có diện tích đất chưa được cấp GCNQSDĐ sau khi được cơ quan chuyên môn huyện, xã rà soát hướng dân đã thực hiện đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận. Bà Hoàng Thị Mai, cán bộ địa chính – nông lâm – xây dựng – môi trường xã Bình Phúc cho biết: Để công tác cấp GCNQSDĐ đạt kết quả, tôi tham mưu cho UBND xã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đối chiếu, rà soát hiện trạng các thửa đất, xác định những thửa chưa đăng ký cấp giấy chứng nhận. Từ đó, họp dân và thông báo để người dân biết, đồng thời hướng dẫn người dân đăng ký kê khai hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với các thửa đất đủ điều kiện. Qua đó, năm 2019, toàn xã có trên 150 GCNQSDĐ được huyện cấp cho người dân, trong 5 tháng đầu năm 2020, cấp trên 200 giấy chứng nhận (gồm cả cấp GCNQSDĐ lần đầu và cấp đổi, cấp lại, cấp do biến động đất đai).

Không chỉ xã Bình Phúc, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tích cực phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả công tác cấp GCNQSDĐ. Song song với đó, cơ quan chuyên môn huyện chủ động phối hợp, hỗ trợ các xã, thị trấn tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn người dân đăng ký kê khai cấp GCNQSDĐ. Theo ông Vi Quang Huy, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, trước đây, tỉ lệ cấp GCNQSDĐ đạt thấp chủ yếu do người dân chưa chủ động đăng ký kê khai làm hồ sơ xin cấp. Vì vậy, chi nhánh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn rà soát hiện trạng các thửa đất, chuẩn bị tài liệu, mẫu đơn, mẫu tờ khai và trực tiếp tham gia hướng dẫn các gia đình, cá nhân thực hiện đăng ký kê khai theo quy định. Cùng với đó, phân công cán bộ phụ trách địa bàn, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ của  gia đình, cá nhân. Qua đó, hoàn thiện các hồ sơ và cấp giấy kịp thời.

Để công tác GCNQSDĐ đạt kết quả, từ năm 2018 đến nay, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai công tác đăng ký đất đai lần đầu, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện. Theo đó, ngoài sự chủ động của các xã, mỗi năm, huyện giao chỉ tiêu triển khai kế hoạch cho 2 xã, các phòng chuyên môn của huyện hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong triển khai thực hiện.

Ông Vi Quang Huy, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cho biết thêm: Với sự chủ động các biện pháp, công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn đạt kết quả tích cực, như năm 2019 cấp được 566 giấy, vượt 316 giấy so với chỉ tiêu giao; 6 tháng đầu năm 2020 cấp được 264 giấy, vượt 114 giấy so với chỉ tiêu giao. Đặc biệt, người dân ý thức, chủ động hơn trong việc đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận so với trước đây.

ĐỖ HOẠT