Thứ bảy,  03/06/2023

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2020

LSOSáng nay (13/7), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến 3 cấp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh, dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, thiên tai nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã điều hành quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, linh hoạt trên các lĩnh vực theo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và Nhân dân, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 0,47% so với cùng kỳ năm 2019; sản xuất vụ đông xuân cơ bản đạt kế hoạch, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo hướng tăng diện tích các cây trồng có giá trị kinh tế.

Về xây dựng nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 11,36 tiêu chí; đối với 13 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020, bình quân đạt 13,62 tiêu chí/xã.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 6 tháng đầu năm ước  đạt 1.320 triệu USD, đạt 24% kế hoạch, giảm 42,9% so với cùng kỳ năm 2019. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 2,83% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 49,5% dự toán (tính đến ngày 30/6/2020).

Lĩnh vực văn hoá xã hội,  bảo đảm quốc phòng, an ninh … được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trong 6 tháng đầu năm và giải pháp phòng chống trong thời gian tới; Sở Giao thông – Vận tải  báo cáo kết quả tình hình thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại hội nghị, có 13 ý kiến của các đại biểu làm rõ thêm những kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2020.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, đó là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2020, các ngành, các cấp cần tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nhưng phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; xác định các giải pháp cụ thể, phù hợp để vực dậy các lĩnh vực kinh tế trọng yếu, nhất là thương mại, dịch vụ – du lịch; đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông – lâm nghiệp; triển khai tốt các giải pháp tái đàn lợn, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.


Các đại biểu dự hội nghị 

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quan tâm nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

TRÍ DŨNG