Thứ bảy,  03/06/2023

Xử lý tình trạng san lấp, làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp: Bước chuyển tích cực ở Hữu Lũng

(LSO) – Năm 2017, sau khi được tổ liên ngành của xã Sơn Hà tuyên truyền, hướng dẫn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, gia đình ông Nguyễn Thế Tuy, thôn Dốc Mới I (xã Sơn Hà) thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Ông Tuy cho biết: năm 2016, tôi xây dựng nhà trên đất vườn (đất trồng cây hàng năm) mà không để ý đến việc phải chuyển đổi mục đích thành đất nhà ở. Sau khi được cán bộ chuyên môn xã nhắc nhở, hướng dẫn, tôi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Theo ông Nguyễn Phúc Thật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, các trường hợp vi phạm chủ yếu là đổ đất, san lấp đất trồng lúa (những chân ruộng thiếu nước trồng lúa khó khăn) để tạo thành vườn bãi trồng cây ăn quả, vườn ươm cây giống nhưng không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Để khắc phục tình trạng trên, UBND xã tích cực triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND huyện. Cùng với đó, xã thành lập hội đồng quản lý đất đai  gồm: Mặt trận Tổ quốc, công an, tư pháp, địa chính, xã đội, trưởng thôn tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định của Luật Đất đai; yêu cầu các hộ dân đăng ký nhu cầu sử dụng đất hằng năm  phù hợp với mục đích sử dụng đất của gia đình.

Cán bộ xã Sơn Hà kiểm tra thực tế hiện trạng thửa đất trên địa bàn

Ông Thật cho biết: Ngoài tuyên truyền, xã giao cho cán bộ phụ trách từng thôn, để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm ngay từ ban đầu. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ năm 2019 đến nay, xã có 16 trường hợp vi phạm (trong đó, 1 trường hợp làm nhà trên đất trồng cây hằng năm nhưng không chuyển đổi mục đích sử dụng đất; 15 trường hợp đổ đất, san lấp đất ruộng trồng lúa – là các thửa đất không trồng lúa được, người dân đổ đất để trồng cây keo, cây ăn quả). Để khắc phục, xã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất. Hiện nay, người dân trên địa bàn xã chủ động đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, tình trạng vi phạm như trên cơ bản được khắc phục. Từ năm 2019 đến nay, xã có 25 trường hợp đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng, đến hết năm 2017, toàn huyện có 538 trường hợp vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Trong đó, 382 trường hợp tự ý đổ đất lấp ruộng, 152 trường hợp tự ý san lấp đất nông nghiệp để làm nhà hoặc xây dựng công trình. Trước thực trạng đó, Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát và đề xuất phương án xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, khoáng sản; thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của UBND các xã…

Theo đó, cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tích cực, chủ động triển khai các biện pháp. Qua đó, đối với 538 trường hợp vi phạm từ năm 2017 trở về trước, đến ngày 30/6/2020 các tổ chức liên quan đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất 312 trường hợp; 32 trường hợp còn vướng mắc về diện tích đang thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó sẽ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất; 194 trường hợp, qua rà soát hiện trạng phù hợp và đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, sau đó, yêu cầu người dân lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Trịnh Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Các trường hợp vi phạm san lấp, làm nhà trên đất nông nghiệp không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất chủ yếu xảy ra từ năm 2017 trở về trước với trên 500 trường hợp như trên. Với các biện pháp tuyên truyền pháp luật về đất đai phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;… tình trạng vi phạm ngày càng giảm. Trong đó, năm 2018 chỉ có 9 trường hợp, 2019 có 8 trường hợp và 6 tháng đầu năm 2020 có 2 trường hợp. Các trường hợp vi phạm từ 2018 đến nay, qua tuyên truyền, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, các hộ đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

ĐỖ HOẠT