Thứ tư,  28/07/2021

Bảo hiểm tiền gửi và những ‘điểm sáng’ 6 tháng đầu năm 2020

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã chủ động triển khai các hoạt động nghiệp vụ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng. 

Tổng số phí BHTG thu được là hơn 4.000 tỷ đồng, vượt gần 5% kế hoạch

Theo thông tin từ BHTGVN, tính đến ngày 30/6, BHTGVN thực hiện quản lý 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 01 ngân hàng hợp tác xã và 1.182 quỹ tín dụng nhân dân, 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong 6 tháng đầu năm, BHTGVN đã hoàn thành cấp lại 8 Chứng nhận  BHTG và cấp 75 bản sao Chứng nhận  BHTG đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG.

Từ đầu năm đến 30/6, tổng số phí BHTG thu được là hơn 4.000 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm 2019 và vượt gần 5% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020, đạt 52% so với kế hoạch năm 2020.

Nửa đầu năm 2020, hệ thống ngân hàng hoạt động ổn định, do đó chưa phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, BHTGVN vẫn luôn tập trung bám sát diễn biến tình hình các tổ chức tham gia BHTG để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Hiện nay, BHTGVN thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia BHTG thông qua việc khai thác dữ liệu hiệu quả từ NHNN. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, BHTGVN phải tạm hoãn kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số đơn vị. Tuy nhiên, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, đơn vị đã tập trung triển khai kiểm tra tại chỗ theo kế hoạch. Tính đến 30/6, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra đối với 132/418 đơn vị theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020. Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với một số tổ chức tham gia BHTG theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Công tác tham gia kiểm soát đặc biệt được BHTGVN chú trọng thông qua việc tích cực triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường vai trò và sự phối hợp của BHTGVN trong xử lý tham gia hỗ trợ các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD); chủ động xây dựng mức vốn dự phòng đối với nghiệp vụ cho vay đặc biệt năm 2020 để bảo đảm BHTGVN có đầy đủ nguồn lực về tài chính, sẵn sàng cho vay đặc biệt đối với các TCTD đủ điều kiện khi phát sinh.

BHTGVN cũng thực hiện các phương án đầu tư nhằm đảm bảo an toàn và phát triển vốn, thực hiện thu hồi gốc và lãi các khoản đầu tư đến hạn đảm bảo đầy đủ, kịp thời nhằm đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của BHTGVN đạt hơn 64 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 18% so với thời điểm 31/12/2019. Quy mô quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN đạt hơn 58 nghìn tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là nguồn lực mạnh mẽ để BHTGVN có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và giữ vững an toàn hệ thống ngân hàng.

Tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD

Lãnh đạo BHTGVN cho biết, trong các tháng còn lại của năm 2020, BHTGVN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ nguồn lực để triển khai hạn mức BHTG mới, Chiến lược phát triển của BHTGVN sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời tổng kết thi hành Luật BHTG và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong Luật để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền và tạo cơ sở pháp lý để BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

Về các hoạt động nghiệp vụ, BHTGVN tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả theo quy định của pháp luật, hướng tới các chuẩn mực quốc tế. Công tác giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG được nâng cao, đặc biệt là kiểm tra đầy đủ các nội dung đối với các tổ chức tham gia BHTG theo chỉ đạo của NHNN.

BHTGVN cũng sẽ tích cực tham gia vào quá trình xử lý các TCTD theo chỉ đạo của NHNN. Phối hợp chặt chẽ với NHNN trước, trong và sau quá trình kiểm soát đặc biệt nhằm bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tính và thu đầy đủ phí BHTG theo quy định. Đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn.

Đặc biệt, đơn vị sẽ đẩy mạnh hoạt động thông tin truyền thông, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền nhằm phổ biến sâu rộng, lan tỏa chính sách BHTG đến tất cả các công chúng, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có hoạt động của các tổ chức tham gia.

Theo Chinhphu