Ảnh minh hoạ 

 

Cụ thể giá cước SMS đối với các dịch vụ tài chính – ngân hàng xuống bằng giá cước tin nhắn thông thường hoặc bằng 50% giá cước tin nhắn hiện nay hoặc ở mức 280đ – 400đ/tin nhắn giao dịch tài chính, 500đ/ tin nhắn quảng cáo chăm sóc khách hàng)

Hiệp Hội Ngân hàng cho biết, ngày 20/4/2020, Cục Viễn thông đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông xem xét và báo cáo Cục Viễn thông về việc thực hiện giảm phí tin nhắn SMS cho các ngân hàng trước ngày 27/4/2020 nhưng các doanh nghiệp chỉ báo cáo là chưa thực hiện giảm phí.

Trước đó ngày 14/5/2020, Cục Viễn thông đã tổ chức họp giữa các doanh nghiệp viễn thông di động và một số ngân hàng thương mại (có mời lãnh đạo Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước và đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) bàn về các nội dung có liên quan đến việc giảm phí SMS cho các ngân hàng thương mại. Tại cuộc họp, đại diện Hiệp hội Ngân hàng một lần nữa nêu sự cần thiết phải có sự vào cuộc của doanh nghiệp viễn thông trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 11, tạo thuận lợi cho các ngân hàng thương mại có thể giảm phí, giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng cũng như thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thông qua việc tiếp tục giảm phí giao dịch thanh toán cho khách hàng (hiện 100% các ngân hàng thương mại đã thực hiện miễn, giảm phí thanh toán cho khách hàng, nhiều ngân hàng đã và đang miễn phí dịch vụ thanh toán, phí tin nhắn, tra cứu số dư…). Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Cục Viễn thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông thực hiện giảm giá tin nhắn và ngày 18/5/2020 có báo cáo đề xuất gửi về Cục Viễn thông. Song đến nay, Hiệp hội Ngân hàng chưa nhận được thông tin về việc thực hiện giảm giá cước của các doanh nghiệp viễn thông cho các ngân hàng.

Theo khẳng định của Hiệp hội Ngân hàng, dịch vụ SMS là dịch vụ thiết yếu phải có đối với giao dịch tài chính ngân hàng và dung lượng tăng dần qua các năm. Như BIDV – một trong 4 ngân hàng có quy mô lớn nhất thị trường – cho biết tổng cộng trong 3 năm và 5 tháng đầu năm 2020 xấp xỉ 1.900 triệu tin, chi phí khoảng gần 1.200 tỷ đồng. Ước tính trong năm nay, BIDV sẽ phải bù lỗ khoảng 500 tỷ đồng. Căn cứ thực tế của các ngân hàng thì giá phí bình quân 1 tin nhắn qua các năm khoảng 700 đồng/tin nhắn. Nếu các nhà mạng áp mức giá thông thường khoảng 300 đồng/tin nhắn thì chi phí sẽ giảm khoảng 50%, như BIDV sẽ giảm bù lỗ được khoảng 285 tỷ đồng./.