Thứ bảy,  25/09/2021

Duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông: Cách làm ở Tràng Định

(LSO) – Trong những năm qua, mặc dù hệ thống hạ tầng giao thông của huyện Tràng Định đã được tăng cường nhưng nhiều tuyến đường huyện, đường đến trung tâm các xã vẫn là đường đất. Để bảo đảm giao thông thông suốt, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn huyện đã tập trung thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên. Gắn với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đơn vị nhận khoán quản nhằm duy trì tình trạng tốt nhất và bảo đảm giao thông của các tuyến đường.

Huyện Tràng Định có 11 tuyến đường huyện với chiều dài 157 km và 4,1 km đường nội thị do UBND huyện quản lý. Trong 11 tuyến đường huyện, có 5 tuyến là các dự án đầu tư trước năm 2019 nằm trong diện phải đình giãn hoãn. Hiện 5 tuyến này có tới hơn 35 km chưa được đầu tư hoàn thiện. Trong 6 tuyến còn lại,  có 2 tuyến với chiều dài 22 km toàn bộ là đường đất và 4 tuyến có kết cấu mặt đường láng nhựa và bê tông xi măng.

Đơn vị nhận khoán duy tu đường huyện 09 Bình Lâm – Đội Cấn – Quốc Khánh

Ông Hoàng Như Bách, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Tràng Định cho biết: Các tuyến đường huyện chủ yếu nằm ở các xã vùng khó khăn, có độ dốc lớn và chưa được đầu tư đồng bộ về kết cấu mặt đường. Thời gian qua, phòng đặc biệt coi trọng công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên gắn với ưu tiên nguồn vốn để sửa chữa định kỳ các tuyến đường huyện do UBND huyện quản lý để bảo đảm giao thông thông suốt.

Theo đó, một trong những giải pháp huyện đặt ra là tổ chức đấu thầu công khai để lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm trong duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Nếu như năm 2018 chỉ có 1 đơn vị được giao đảm nhiệm duy tu toàn bộ các tuyến đường hình thức chỉ định thầu, thì đến năm 2020, huyện đã lựa chọn được 3 đơn vị. Việc lựa chọn được nhiều đơn vị tham gia nhận khoán cộng với đánh giá chất lượng duy tu bảo dưỡng thường xuyên của các đơn vị bằng hình thức tính điểm giúp nâng cao chất lượng trong duy tu, bảo dưỡng đường giao thông.

Ngoài ra, Phòng Kinh tế – Hạ tầng còn lập nhóm zalo có sự tham gia của lãnh đạo doanh nghiệp, đội trưởng thi công, nhân viên tuần đường để theo dõi công tác duy tu, bảo dưỡng tại các tuyến đường. Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện cũng thường xuyên liên hệ với lãnh đạo UBND các xã để nắm bắt thông tin về tình hình duy tu của các đơn vị. Từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 7/2020, phòng đã tổ chức kiểm tra thực tế và nghiệm thu được 20 cuộc tại hiện trường. Thông qua mạng zalo, phòng đã chỉ đạo, điều hành xử lý kỹ thuật được 15 phần việc nhằm bảo đảm giao thông trên các tuyến đường huyện.

Bà Nông Thị Tuyết Khanh, Phó Chi nhánh Hạt 6 Tràng Định thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn – đơn vị nhận khoán các tuyến đường huyện 04, 05, 09 và đường nội thị huyện Tràng Định cho biết: Việc khoán theo mục tiêu buộc các doanh nghiệp nhận khoán phải làm nghiêm túc, bài bản và chuyên nghiệp, nếu số điểm đánh giá đạt thấp sẽ bị cắt hợp đồng và không được tham gia đấu thầu bảo dưỡng các công trình trong những năm tiếp theo.

Với cách làm của huyện Tràng Định như hiện nay, công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện trên địa bàn huyện được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, theo hướng dẫn của Sở Giao thông – Vận tải quy định thang điểm để đánh giá cho công tác tuy bảo dưỡng thường xuyên mỗi tuyến đường là 100 điểm, hiện tại, 11/11 tuyến đường của huyện Tràng Định do các đơn vị nhận khoán thực hiện đều đạt số điểm từ 90 đến 95 điểm, ở mức khá tốt. Từ đầu năm 2020 đến nay, các tuyến luôn duy trì trạng thái vận hành thuận lợi, hỗ trợ đắc lực cho phát triển sản xuất, giao thương của bà con tại các xã vùng sâu, khó khăn.

TRANG NINH