Thứ tư,  22/09/2021

Triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

LSO-Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; đại diện Vụ Quy hoạch Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đề dẫn về tình hình triển khai và nhiệm vụ xây dựng quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự thảo kế hoạch triển khai do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày.

Theo đó, thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, UBND tỉnh Lạng Sơn đã xác định công tác lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu nhằm cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch của quốc gia, của vùng, đồng thời định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện rà soát các quy hoạch và đã bãi bỏ 11 quy hoạch theo thẩm quyền của UBND tỉnh.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 3/6/2020.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với dự thảo kế hoạch do Sở Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn
phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải bắt tay ngay vào thực hiện lập quy hoạch. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch. Về tổng hợp số liệu, thống nhất lấy số liệu đến hết năm 2020 phục vụ cho việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần làm tốt công tác phối hợp trong suốt quá trình lập quy hoạch tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh về lập quy hoạch, đồng thời là chủ đầu tư phải làm tốt công tác điều phối và khẩn trương hoàn thiện thủ tục để lựa chọn được đơn vị tư vấn trong thời gian sớm nhất. Sở cần bổ sung nội dung về nhiệm vụ xin ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đối với quy hoạch tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

TRANG NINH